узагальнення "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 44 рази
21 запитання
Запитання 1

Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора, ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.?


варіанти відповідей

модернізація;

колективізація;

кооперація;

індустріалізація

Запитання 2

Затвердження нової Конституції УРСР на надзвичайному XIV Всеукраїнському з’їзді рад відбулося у(в):

варіанти відповідей

січні 1934 р.

серпні 1935 р.

січні 1937 р

квітні 1938 р

Запитання 3

З якою метою була здійсненна партійна чистка?

варіанти відповідей

послабити роль партії в державному житті;

зміцнити роль партії;

зміцнити позиції Й. Сталіна;

поширити критичні настрої у ВКП(б)

Запитання 4

Затвердження Декларації та Договору про створення СРСР відбулося:


варіанти відповідей

10 березня 1921 р.

14 грудня 1925 р.

9 січня 1924 р.

30 грудня 1922 р

Запитання 5

Термін «автокефалія» означає:


варіанти відповідей

необмежену самодержавну владу

самоврядування певної частини держави

антидемократичну систему  влади,  що  поєднується  з  особистою диктатурою

повне самоврядування церкви, її незалежність

Запитання 6

У 20-ті роки в УСРР однією з основних ознак культурного життя стало створення:

варіанти відповідей

«нової прогресивної інтеліґенції»

«нової пролетарської церкви»

«нової пролетарської інтеліґенції»

«нової українізованої інтеліґенції

Запитання 7

Посаду наркома освіти УСРР в період українізації обіймав:

варіанти відповідей

Л. Каганович

М. Скрипник

С. Косіор

Е. Квірінг

Запитання 8

Наслідком голоду 1921–1923 рр. на Україні стало(-а):

варіанти відповідей

придушення пролетарського повстанського руху

придушення селянського повстанського руху

активізація селянського повстанського руху

послаблення влади більшовиків

Запитання 9

До заходів НЕПу відноситься

варіанти відповідей

централізація системи управління

продовольча розкладка

заборона кооперативної та приватної торгівлі

продовольчий податок

Запитання 10

З якою метою здійснювалася суцільна колективізація?

варіанти відповідей

для забезпечення населення країни дешевими продуктами

як «допомога держави колгоспному будівництву»

полегшити вилучення селянської продукції державою

піднести матеріально-технічну базу сільського господарства

Запитання 11

У якому місті УСРР у листопаді 1932 р. стала до ладу гідроелектростанція?

варіанти відповідей

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Київ

Харків

Запитання 12

Гоніння та репресії проти діячів культури 30-х рр. отримали назву:

варіанти відповідей

«справа №30»

«великий терор митців»

«знищення талантів»

«розстріляне відродження»

Запитання 13

Термін «номенклатура» в СРСР варто застосовувати до

варіанти відповідей

інтелігенції

пролетаріату

партійних діячів

селянства

Запитання 14

Ліквідація індивідуального селянського господарства - це

варіанти відповідей

індустріалізація

колективізація

масові репресії

культурна революція

Запитання 15

Реформатор нового українського театру

варіанти відповідей

О. Довженко

Л. Курбас

В. Липківський

М. Скрипник

Запитання 16

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

варіанти відповідей

згортання політики «українізації»

створення системи університетської освіти

запровадження загальної середньої обов’язкової освіти

ліквідація неписьменності серед дорослого населення

Запитання 17

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті

варіанти відповідей

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.

подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

Запитання 18

Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 1921 — 1928 рр.?

(3 правильні відповіді)
варіанти відповідей

Здійснення політики коренізації та її складової — українізації.

Запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти.

Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання.

Посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед Заходом».

Згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди.

Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення.

Запитання 19

Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Української Держави П. Скоропадського.

Західноукраїнської Народної Республіки.

Української Народної Республіки.

Запитання 20

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу як нової моделі господарювання було

варіанти відповідей

продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.

невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося у збройні виступи проти влади.

здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.

піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.

Запитання 21

Що зумовило появу зображеного плаката? Напис на плакаті: "Дар американського народу", "АРА", "Герберт Гувер".

варіанти відповідей

поширення голоду

запровадження непу

початок боротьби з неписьменністю

упровадження політики "коренізації"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест