Узагальнення з розділу "Орфографія"

Додано: 3 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 143 рази
55 запитань
Запитання 1

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 2

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Запитання 3

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

без..іменний, п..єса, з..єднаний

пір..їнка, трав..янистий, зів..яти

міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

Запитання 4

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

велике сузір..я, роз..ятрена рана

очікувана прем..єра, духм..яна страва

гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Запитання 5

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи

Запитання 6

М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят

вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

русал..чин, спитаєш.., нен..чин

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

Запитання 7

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

перелаз..те, стежин..ці, памороз..

уман..ський, люд..ми, пісен..ці

л..лється, поглян..те, гір..кий

волос..кий, брун..ці, різ..блення

Запитання 8

М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

лял..чин, кін..чик, щас..тя

совіс..тю, близ..ко, американ..ський

ковз..кий, камін..чик, сер..йозний

познач..мо, кин..мо, ріж..мо

л..лється, секретар.., пол..ський

Запитання 9

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

виставковий павіл..йон, шановне пан..ство

громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду

п’ят..сот гривень, перевірка знан..

абсолютна мен..шість, пол..ське посольство

підійти близ..ко, гетьман..ський палац

Запитання 10

Прочитайте речення.

Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну височину.

М’який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 11

Прочитайте фрагмент тексту.

Уперше ступаючи на стародавню бруківку (1)В/вічного міста навесні 1837 року, Гоголь стає обожнювачем (2)Р/рима, його чудовим знавцем. Працюючи над (3)«М/мертвими душами», він часто полишає перо на своєму вузенькому пюпітрі й відвідує пам’ятки минувшини, розкішні (4)Р/римські палаци, а до улюбленого друга й порадника (5)К/колізею йде з мольбертом і фарбами.


З малої букви треба писати слово після цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 12

Правил уживання великої літери дотримано в рядку


варіанти відповідей

острів Нова Гвінея, Івано-франківська область

сузір’я Великого Пса, Балканський півострів

Друга Світова Війна, Європейський Союз

Іван Нечуй-Левицький, Російська федерація

Конституція України, балет «Лісова Пісня»

Запитання 13

Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка


варіанти відповідей

поет Василь Стус, князь Данило галицький

Петро Гулак-Артемовський, Президент України

шекспірівський сонет, Франкове «зів'яле листя»

«Слово про Похід Ігорів», спорткомплекс «Олімпійський»

Луганський національний університет, Бахчисарайський Район

Запитання 14

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в)ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к)иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П,п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (З,з)емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.


З маленької букви в тексті треба писати слово


варіанти відповідей

(В,в)ерхня

(К,к)иївської

(П,п)івденних

(3,з)емлі

Запитання 15

Прикладки слід писати в лапках у всіх словосполученнях рядка

варіанти відповідей

озеро Світязь, цукерки Ведмедик, село Веселе

квітка тюльпан, напій Фанта, пес Пірат

місто Прилуки, фірма Оріон, роман Московіада

готель Харків, печиво Сюрприз, комедія Мина Мазайло

фільм Сяяння, дівчина Марійка, холодильник Норд

Запитання 16

Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку


варіанти відповідей

віч/на/віч, по/домашньому, будь/де

по/людськи, як/небудь, як/найбільше

в/тричі, колись/то, хтозна/куди

де/не/де, в/цілому, по/четверте

до/речі, без/кінця/краю, далеко/таки

Запитання 17

Через дефіс треба писати кожен прислівник у рядку


варіанти відповідей

по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так

з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи

мало/помалу, віч/на/віч, по/третє, по/латині

десь/то, як/раз, по/сучасному, будь/коли

по/двоє, по/друге, десь/інколи, як/небудь

Запитання 18

Правильно написано всі прислівники рядка


варіанти відповідей

спідлоба, вдвічі, аніскільки

уранці, день у день, в п’яте

поза торік, як-не-як, на жаль

будь ласка, що ночі, по-перше

з ліва, раз у раз, ледве-ледве

Запитання 19

Разом пишуться всі прислівники в рядку


варіанти відповідей

на/пам’ять, на/жаль, до/купи

на/весну, до/віку, с/підлоба

мимо/волі, на/завжди, в/основному

що/найвище, до/вподоби, без/вісти

о/півночі, на/двоє, на/перекір

Запитання 20

Позначте рядок, у якому прислівники слід писати ЧЕРЕЗ ДЕФІС:варіанти відповідей

пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині;

на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь;

віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли;

ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як;

більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь.

Запитання 21

Частку не треба писати разом у варіанті


варіанти відповідей

не/зовсім зрозумілий

зошит не/підписано

не/всі з цим обізнані

не/забутня подорож

Запитання 22

Частка не пишеться окремо у варіанті


варіанти відповідей

стало не/переливки

не/здужати всіх завдань

не/покоїтися через погоду

не/дооцінювати друзів

говорити не/правду

Запитання 23

Разом з не треба писати слово у варіантіваріанти відповідей

не/високо, а низько

відповіді не/надано

не/відчув підтримки

не/сказавши й слова

не/вже ми зустрілися

Запитання 24

Позначте рядок, у якому не з усіма словами потрібно писати ОКРЕМО:


варіанти відповідей

не/досліджені питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу;

не/зводячи очей, не/привітно шуміли, не/здужав підняти;

будинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст;

не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено;

не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/потрібно поспішати.

Запитання 25

Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з не разом:


варіанти відповідей

не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв’язана задача

не/прочитана книга; не/побілена хата; стіни не/фарбовані, а лаковані

не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина

не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик

не/вивчений текст, не/узгоджені питання, поле не/засіяне

Запитання 26

Букву і треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

невідомий інду..зм, переможний ф..ніш

великий еліпсо..д, беззаперечний тр..умф

надміцний т..тан, радіоактивний цез..й

неповторна грац..я, визнаний пр..оритет

Запитання 27

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

д..ктант, такс..ст, Лейпц..г

Ч..каго, х..мера, функц..я

кред..т, д..плом, Шексп..р

Ч..лі, реж..м, тр..умфатор

Ват..кан, д..намо, х..рург

Запитання 28

Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

виконувати реч..тативом, промовиста ц..тата

створити за аналог..єю, словниковий д..ктант

с..гнальні вогні, соц..ологічне опитування

історія ав..ації, порадитися з д..ректором

..нженерний фах, схвалення колект..ву

Запитання 29

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

і..раціональний, груп..а, Гол..андія

ас..иміляція, і..новація, священ..ий

Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець

годин..ик, інтел..ект, га..льський

дік..енсівський, буд..ист, ал..ея

Запитання 30

Орфографічну помилку допущено в рядкуваріанти відповідей

Ініціатором олімпійського руху є П’єр де Кубертен.

Компетентне жюрі оголосило результати чемпіонату.

Для гімнасток розроблено сувору дієту й режим дня.

На новій трасі почалися тренування велосипедистів.

Фінішували марокканський та андоррський атлети.

Запитання 31

Помилку в написанні слова допущено в рядку


варіанти відповідей

інженер, скепсис, символіст

кипарис, азимут, косінус

дивізіон, антагонізм, шкіпер

партитура, афоризм, акціонер

аквамарин, сюїта, шифон

Запитання 32

Літеру и на місці одного з пропусків треба писати в слові


варіанти відповідей

м..д..цина

м..т..орит

л..йт..нант

пр..т..ндент

Запитання 33

Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка


варіанти відповідей

мас..а, Гол..андія, барок..о

Тал..ін.., ван..а, телеграм..а

Ас..ирія, брут..о, бравіс..имо

ір..еальний, Ахіл..ес, тон..а

Жан..а, марок..анець, клас..

Запитання 34

Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядкуваріанти відповідей

нет..о, інтел..ект, шас..і

нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний

ем..іграція, ім..іграція, ап..еляція

барок..о, коміс..ія, тер..ор

ва..на, кор..ектура, грам..

Запитання 35

Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

д..р..жабль, през..дент, п’єд..стал, Амер..ка

мереж..во, реч..татив, вел..чезний, С..рія

к..шеня, Пак..стан, дез..нфекція, л..ман

мар..во, Ват..кан, Флор..да, кр..тичний

с..нус, кор..да, рец..див, дез..нформація

Запитання 36

Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядкуваріанти відповідей

Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок

пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення

виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник

кадрове пр..значення, пр..звище секретаря

Запитання 37

Літеру с на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..терти, ..чепитися, ..кинути

..творити, ..класти, ..хибити

..казати, ..цідити, ..хитрувати

..пекти, ..шити, ..формувати

..клеїти, ..простити, ..цілити

Запитання 38

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

..хопити, ..цідити, ..чистити

..сувати, ..пиляти, ..чесати

..садити, ..чепити, ..варити

Запитання 39

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

безсторонній, розмноження, схопити,премара, безлад

Запитання 40

Префікс з- треба писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

[с]плутати, [ш]шивати

[с]касувати, [с]ціпити

[с]хотіти, [ж]жалитися

[с]формувати, [ш]шаленіти

[с]сунути, [с]цілювати

Запитання 41

Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка 


варіанти відповідей

блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник

проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний

безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний

корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Запитання 42

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний

захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний

водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий

зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний

капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик

Запитання 43

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

рідкісний, ненависний, захистний

форпостний, пісний, кількісний

шістсот, кістлявий, студенський

улесливий, цілістний, шелеснути

тріснути, тиждневик, контрастний

Запитання 44

Спрощення в групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

корис..ний, балас..ний, проїз..ний

безжаліс..ний, кіс..лявий, щас..ливий

блис..нути, влас..ний, щотиж..невий

ненавис..ний, швидкіс..ний, форпос..ний

зап'яс..ний, радіс..ний, контрас..ний

Запитання 45

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

Запитання 46

Разом треба писати кожне складне слово в рядкуваріанти відповідей

 радіо/станція, гідро/механіка, мото/спорт

  гамма/промені, фото/сесія, міні/спідниця

  семи/класник, хлопець/богатир, жовто/гарячий

 серцево/судинний, гідро/метцентр,пів/Японії

Запитання 47

Разом треба писати всі слова в рядку, ОКРІМ


варіанти відповідей

контр/адмірал, супер/маркет, кіно/фестиваль

  цукро/завод, благо/устрій, біо/йогурт

  напів/темрява, лісо/степ, екс/губернатор

  дво/ярусний, максі/пальто, напів/забутий

Запитання 48

Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка


варіанти відповідей

 пройди/світ, слово/сполучення, телефон/автомат

  чар/зілля, вагон/ресторан, хліб/сіль

плодово/ягідний, синьо/окий, історико/культурний

  суспільно/корисний, лікар/терапевт, сніжно/білий

Запитання 49

Прочитайте речення ( цифри в дужках позначають наступне слово).

(1) Червоно/гарячими стовпами підперло сонце (2) Дівич/ гору, (3) срібно/золотими променями яскраво сипонуло в Дніпрові хвилі, заграло (4) біло/пінними бризками, поцілувало (5) синьо/білий (6) паро/плав і соромливо сховалося за (7) зелено/листим (8) верхо/віттям.


Усі цифри на позначення слів, що пишуться через дефіс, правильно наведено в рядку


варіанти відповідей

 1,3.5

  2,4.5

  2,3,5

  6,7,8

Запитання 50

Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка


варіанти відповідей

читець/декламатор, радіо/фізик, інженер/конструктор

 чесько/польський, вагоно/ремонтний, жовто/бурий

 молочно/білий, метало/місткий, давній/прадавній

фізико/математичний, кисло/солодкий, воєнно/стратегічний

Запитання 51

Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

бездога..ий, страше..ий, студе..ий

свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий

невблага..ий, орли..ий, ешело..ий

незбагне..ий, моното..ий, олов'ян..ий

леви..ий, електро..ий, благослове..ий

Запитання 52

Подвоєння приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх слів рядка


варіанти відповідей

верф, паралель, подорож, мазь

пам’ять, сіль, велич, лазур

вуаль, буденність, суміш, папороть

кров, заметіль, емаль, світлотінь

магістраль, ціль, мігрень, пастель

Запитання 53

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

радіст..ю, нездолáн..ий, зіл..я

зван..я, жовч..ю, розрізан..ий

завдан..я, велич..ю, старан..о

зроблен..ий, забут..я, с..авець

піч..ю, стоптан..ий, священ..е

Запитання 54

Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника


варіанти відповідей

нежить

гордість

кошеня

подорож

праматір

Запитання 55

Подвоєні букви треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

записати до щоден..ика, лебедин..ий пух

від..зеркалене зображення, кілька стат..ей

пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок

чавун..і ґрати, поро..саджувати квіти

суцвіт..я черемхи, раннє надвечір..я

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест