Узагальнення з розділу "Україна, Європа, Світ"

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 74 рази
12 запитань
Запитання 1

1. Маастрихтський договір був укладений з метою створення:

варіанти відповідей

а) Організації Північноатлантичного договору;

б) Європейської економічної спільноти;

в) Європейського Союзу;

г) Організації Об′єднаних Націй.

Запитання 2

2. Декларацію про державний суверенітет України було прийнято:

варіанти відповідей

а) 28 червня 1990 року;

б) 24 серпня 1991 року;

в) 16 липня 1990 року;

г) 28 червня 1996 року.

Запитання 3

3. У якому місті розміщено Європейський суд з прав людини?

варіанти відповідей

а) Варшава;

б) Страсбург;

в) Брюссель;

г) Нью-Йорк.

Запитання 4

4. Складний і суперечливий соціально-економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських держав. Є одним із проявів провідної тенденції сучасного історичного розвитку - посилення всебічної взаємозалежності держав, передусім в економічній сфері, та подальшого зближення цивілізаційно споріднених національних спільнот.

варіанти відповідей

а) депортація;

б) міграція;

в) інтеграція;

г) глобалізація.

Запитання 5

5. Міжнародне гуманітарне право функціонує з метою:

варіанти відповідей

а) запобігання військовим конфліктам;

б) захисту інтересів третіх сторін у збройних конфліктах;

в) захисту жертв збройних конфліктів;

г) контролю за наданням гуманітарної допомоги

Запитання 6

6. Україна не є членом:

варіанти відповідей

а) ВООЗ;

б) ООН;

в) ЛАД;

г) СОТ.

Запитання 7

7. У 1995 році Україна була прийнята до:

варіанти відповідей

а) Європейського Союзу;

б) Ради Європи;

в) Організації Об′єднаних Націй;

г) Світової організації торгівлі.

Запитання 8

Уповноважений напис (відмітка/позначка) в паспорті, оформлений уповноваженими державними органами, що є дозволом на в'їзд особи на територію держави на зазначений у ній строк або на транзитний проїзд через територію держави протягом відповідного строку, - це:

варіанти відповідей

а) печатка;

б) віза;

в) гриф;

г) резолюція.

Запитання 9

9. Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

а) Гаазький трибунал;

б) Європейський суд з прав людини;

в) Міжнародний арбітраж;

г) Парламентська асамблея Ради Європи.

Запитання 10

10. Угода між Україною і Європейським Союзом про асоціацію передбачає:

варіанти відповідей

а) політичну асоціацію та економічну інтеграцію;

б) політичну інтеграцію;

в) широкомаштабне економічне співробітництво;

г) запровадження безвізового перетину кордонів.

Запитання 11

11. Зазначте три групи глобальних проблем сучасності.

варіанти відповідей

а) пов′язані з міжнародними відносинами;

б) пов′язані із взаєминами людини та державотворчих процесів;

в) пов′язані із взаєминами людини та суспільства;

г) пов′язані із взаєминами людини й природи.гло

Запитання 12

12. Основоположним принципом Гельсінського заключного акта є:

варіанти відповідей

а) спільність боротьби держав-підписантів із зовнішнім ворогом;

б) гарантування державами-підписантами дотримання прав і свобод людини;

в) захист довкілля;

г) спільна боротьба, спрямована на подолання бідності у світі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест