14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Машинобудування в сучасному світі

Додано: 15 лютого
Предмет: Географія, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Які форми організації виробництва доцільно використовувати в машинобудуванні:

варіанти відповідей

комбінування та спеціалізація

концентрація та комбінування

спеціалізація та концентрація

спеціалізація та кооперування

Запитання 2

Зосередження підприємства на виробництві із заготовок певних деталей, вузлів, агрегатів для використання їх під час складання машин:

варіанти відповідей

технологічна спеціалізація

подетальна (вузлова) спеціалізація

попредметна спеціалізація

Запитання 3

Авіаракетобудування розвивається переважно:

варіанти відповідей

у нових індустріальних країнах, орієнтуючись на дешеву робочу силу

у високорозвинутих країнах, орієнтуючись на сировинну базу та зручне транспортне положення

у високорозвинутих та деяких постсоціалістичних країнах, орієнтуючись на наукову базу та висококваліфіковані кадри

Запитання 4

Сучасні напрями розвитку світового машинобудування:

варіанти відповідей

підвищення матеріаломісткості виробництва

підвищення наукомісткості виробництва

мінітюаризація машин

перехід до створення комплексів машин та гнучких ліній

виробництво одиничних екземплярів машин

диференціація виробництва

Запитання 5

Країни, в національних господарствах яких найбільш повно представлено всі види машинобудівного виробництва:

варіанти відповідей

країни G -7

Канада, Норвегія, Швеція, Швейцарія

Бразилія, Індія, Китай, Індонезія, Південна Корея

Росія, Польща, Румунія, Білорусь

Запитання 6

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

найбільшим виробником автомобілів у світі є Китай

найбільшим виробником автомобілів у світі є Японія

автоскладальні заводи в Індії, Мексиці, Туреччині, Бразилії працюють на імпортних деталях, використовуючи дешеву робочу силу

найбільшим виробником автомобілів серед європейських країн є Франція

Запитання 7

Укажіть назви найбільших центрів літакобудування в Україні.

варіанти відповідей

 Миколаїв, Одеса, Херсон


Суми, Львів, Чернівці

Донецьк, Луганськ, Краматорськ

 

Харків, Київ

Запитання 8

Що зумовило розміщення автозаводу «Єврокар» у селі Соломонове біля Ужгороді?

 

варіанти відповідей

кооперування з підприємствами країн Євросоюзу


електроенергія транзитних ліній електропередач та місцевих ГЕС


концентрація металургійних виробництв у Закарпатті


науково-дослідницька база Карпатського економічного району

Запитання 9

До найбільш відомих і широко поширених у сучасних умовах господарювання формам організації виробництва відносяться:

варіанти відповідей

диверсифікація та спеціалізація

комбінування і спеціалізація

спеціалізація і кооперування

спеціалізація, концентрація, комбінування і диверсифікація.

Запитання 10

До якого сектору належить галузь машинобудування?

варіанти відповідей

Первинний сектор

Вторинний сектор

Третинний сектор

Запитання 11

Для виробництва більшості сучасних машин (літаків, комп`ютерів, телевізорів) потрібні сотні або тисячі різноманітних деталей , тому основними формами суспільної організації виробництва є

варіанти відповідей

спеціалізації і кооперування  

комбінування і кооперування 

концентрація і спеціалізація  

спеціалізація і комбінування 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест