Узагальнення з теми" Надорганізмові біологічні системи"

Додано: 19 квітня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1118 разів
22 запитання
Запитання 1

Чинники, пов'язані з діяльністю живої речовини, це..

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

антропічні

техногенні

Запитання 2

Вкажіть консумента І-го порядку в складі ширколистого лісу.

варіанти відповідей

дятел строкатий

яструб

жук-олень

бактерії гниття

Запитання 3

В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг первинної продукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями відповідно?

варіанти відповідей

100 кг і 100 кг

100 кг і 10 кг

10 кг і 100 кг

10 кг і 10 кг

Запитання 4

Пасовищні ланцюги живлення називають ще ланцюгами...

варіанти відповідей

розщеплення

синтезу

виїдання

обміну

Запитання 5

Назвіть основну умову стабільності екосистем.

варіанти відповідей

значне видове різноманіття

простота ланцюгів живлення

низька первинна біопродукція

нерозгалуженість мереж живлення

Запитання 6

Взаємовигідне співіснування організмів двох видів називають:

варіанти відповідей

коменсалізм

мутуалізм

паразитизм

дуалізм

Запитання 7

Укажіть, які відносини між двома видами зменшують чисельність одного з них

варіанти відповідей

квартиранство

коменсалізм

хижацтво

мутуалізм

Запитання 8

Екосистема - це:

варіанти відповідей

надвидове об'єднання організмів

певне угрупування організмів даної території

числена популяція з великим ареалом

група організмів, об'єднаних спільним місцем існування та трофічними зв'язками

Запитання 9

За походженням екосистеми поділяють на

варіанти відповідей

прямі та непрямі

наземні та водні

трофічні та топічні

природні та штучні

Запитання 10

Абіотична частина екосистеми це -

варіанти відповідей

неорганічні сполуки, органічні сполуки, кліматичний режим

продуценти, кліматичний режим

консументи, прдуценти, кліматичний режим

Запитання 11

Біосфера – це:

варіанти відповідей

оболонка життя на Землі          

повітряна оболонка               

водна оболонка Землі

тверда оболонка Землі

Запитання 12

Основоположником вчення про біосферу є:

варіанти відповідей

В. Докучаєв 

К. Воблий

В. Вернадський 

С. Рудницький

Запитання 13

Що таке антропічні фактори?

варіанти відповідей

Фактори неживої природи

Фактори живої природи

 Фактори, які викликаються впливом на живу природу життєдіяльністю людини

Запитання 14

Чорний список - це

варіанти відповідей

список рідкісних і зникаючих видів

список незвичайних рослин і тварин

список видів тварин, які вимерли на нашій планеті починаючи з 1600 року.

список рослин, що перебувають під загрозою зникнення

Запитання 15

Найстарішим заповідником України є

варіанти відповідей

"Розточчя"

"Медобори"

"Асканія-Нова"

Луганський

Запитання 16

Природоохоронні території, створені з метою збереження і відтворення цілісних природних комплексів або окремих видів організмів, можуть бути постійними або тимчасовими, це

варіанти відповідей

Зоологічні парки

Природні заповідники

Національний природний парк

Заказники

Запитання 17

Список рідкісних і зникаючих видів це

варіанти відповідей

Зелена книга

Червона книга

Європейський червоний список

Чорний список

Запитання 18

Геологічні оболонки Землі, що входять до складу біосфери:

варіанти відповідей

стратосфера

гідросфера

магнітосфера

літосфера

мезосфера

атмосфера

Запитання 19

"Розумова" оболонка Землі

варіанти відповідей

стратосфера

магнітосфера

ноосфера

мезосфера

Запитання 20

Зі списка оберіть штучні екосистеми

варіанти відповідей

тундра

поле пшениці

город

ферма з вирощування мідій

пустеля

Червоне море

Запитання 21

Території. на яких в обумовлених межах дозволено організований туризм і екскурсії

варіанти відповідей

заповідно-мисливські господарства

національні парки

заповідники

заказники

пам'ятки природи

Запитання 22

Біосфера такі охоплює геологічні оболонки

варіанти відповідей

нижня частина літосфери, уся гідросфера, верхня частина атмосфери (тропосфера)

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери (тропосфера)

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери (стратосфера)

верхня частина літосфери, верхня частина гідросфери, нижня частина атмосфери (мезосфера)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест