Узагальнення з теми «Психічна та духовна складові здоров’я»

Завдання тесту відповідають першим трьом рівням, четвертий (високий) бажано учні виконують інший спосіб (на розгляд вчителя).

Додано: 12 січня
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 231 раз
8 запитань
Запитання 1

Особистість людини не формується шляхом:

варіанти відповідей

самопізнання;               

зовнішнього тиску;

самовизначення;           

самовиховання.

Запитання 2

Самовизначення – це:


варіанти відповідей

розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень;

нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті;

засіб оволодіння досвідом інших людей;

засіб оволодіння власним досвідом.

Запитання 3

Самовладання – це:


варіанти відповідей

здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних життєвих ситуаціях;   

процес отримання знань про самого себе шляхом виокремлення себе серед інших, ідентифікацій й відокремлення себе від інших людей;

оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств і недоліків;

самостійний вибір людиною свого життєвого шляху, цілей, цінностей, моральних норм, майбутньої професії та умов життя.

Запитання 4

Сприйняття – це:

варіанти відповідей

вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому;

психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями;

спрямованість свідомості, зосередженість на важливих для людини предметах і явищах;

закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду.

Запитання 5

Виконання якого правила не сприятиме запам’ятовуванню?


варіанти відповідей

намагайтеся ставитися до матеріалу, який запам’ятовуєте, не байдуже, а з великим емоційним інтересом;

навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі;

намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам’ятати його;

учіть і повторюйте великими дозами.

Запитання 6

Увага – це:

варіанти відповідей

вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому;

психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями;

неправильне, викривлене сприйняття;

пам’ять почуттів.

Запитання 7

Виберіть помилкові твердження.

варіанти відповідей

образна пам’ять полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових);

різні види пам’яті не пов’язані між собою;

людина не може одночасно використовувати рухову, емоційну, образну й смислову пам’ять;

пам’ять – це закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду;

сприйняття – це психічний процес, спрямований на відображення окремих якостей предметів навколишнього світу;

сприйняття повідомляє нам тільки недостовірну інформацію про світ;

стійкість уваги виражається в здатності впродовж тривалого часу, не відволікаючись, зосереджуватися на предметі своєї діяльності;

обсяг уваги вимірюється кількістю предметів, що втримуються одночасно в полі чіткої свідомості.

Запитання 8

Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

1 Самопізнання

2 Самовизначення

3 Самовиховання

4 Самооцінка


А Свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в себе таких особистісних якостей, які є бажаними

Б Засіб оволодіння власним досвідом, воно дозволяє найбільш повно використовувати свої можливості в навчанні, праці, у спілкуванні з іншими людьми, у занятті якою-небудь справою

В Розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень, розуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті

Г Оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств і недоліків

варіанти відповідей

1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 - Г.

1 – Б, 2 – А, 3 – В, 4 - Г.

1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 - Г.

1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 - А.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест