Узагальнення з теми "Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома."

Онлайн-тест

Додано: 9 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Сила струму вимірюється:

варіанти відповідей

амперметром, що вмикається в коло паралельно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму

амперметром, що вмикається в коло паралельно

амперметром, що вмикається в коло послідовно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму

вольтметром, що вмикається в коло паралельно з тим спожмвачем, у якому необхідно виміряти силу струму

Запитання 2

2. Напруга вимірюється:

варіанти відповідей

вольтметром, що вмикається в коло паралельно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму

вольтметром, що приєднується послідовно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу

вольтметром, що приєднується паралельно до будь-якої ділянки кола

вольтметром, що приєднується паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу

Запитання 3

3.Сила струму визначається за формулою:

варіанти відповідей

I=q/t

I=qt

I=A/t

U=A/q

Запитання 4

4. Напругу визначають за фомулою:

варіанти відповідей

U=Aq

U=A/q

U= I/R

U= qt

Запитання 5

5. Математичним записом закону Ома є формула:

варіанти відповідей

I=UR

I=U/R

U=I/R

R=UI

Запитання 6

6. Опір провідника залежить від:

варіанти відповідей

довжини провідника і кольору металу

довжини провідника і матеріалу, з якого виготовлено провідник

довжини провідника, площі його поперечного перерізу та речовини, з якої цей провідник виготовлено

довжини провідника і площі його поперечного перерізу

Запитання 7

7.Реостат - це пристрій

варіанти відповідей

зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі

яким вимірюють опір

пристрій для встановлення сталої сили струму у колі

без якого неможливо скласти електричне коло

Запитання 8

8. На цоколі електричної лампи написано: 4,4 В, 0,22 А. Яким є опір нитки розжарення під час світіння?

варіанти відповідей

0,05 Ом

20 Ом

2 Ом

0,968 Ом

Запитання 9

9. Який заряд пройде через акумулятор, що поставили на зарядку, протягом 8 хв. за сили струму 5 А?

варіанти відповідей

2400 Кл

240 Кл

40 Кл

96 Кл

Запитання 10

10. Сила струму через резистор опором 35 Ом дорівнює 0,1 А. Якою є напруга на резисторі?

варіанти відповідей

350 В

35 В

3,5 В

0,35 В

Запитання 11

11.Визначте ціну поділки шкали приладу

варіанти відповідей

10 мА

1 мА

5 мА

2 мА

Запитання 12

12. Спіраль електроплитки виготовили з ніхромового дроту завдовжки 24 м і діаметром 0,4 мм. Який опір має спіраль?

варіанти відповідей

210 Ом

21 Ом

105,6 Ом

10,56 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест