5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Узагальнення за темою: "Західноукраїнські землі у міжвоєнний період"

Додано: 26 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 465 разів
35 запитань
Запитання 1

Проаналізуйте листівку, зображену на фото, та виконайте завдання.

Напис на листівці:

«Громадяне!

Українці–Українки!

Пам’ятайте, що 12 лютого

Ви обираєте свій перший сойм!

На чолі кандидатів:

Батько Прем’єр о. Августин Волошин

та міністр Юліян Ревай.

Чи Ви вірите цим людям?

ТАК!»

Листівку присвячено події, що була передумовою для ...

варіанти відповідей

надання автономії Підкарпатській Русі в складі Чехословаччини.

утворення Закарпатської області в складі Української РСР.

ухвалення Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з УРСР.

проголошення незалежності Карпатської України.

Запитання 2

«Підкарпатська Русь» – офіційна назва в 1920-х – 1930-х рр. українських земель у складі

варіанти відповідей

Чехословаччини.

Угорщини.

Румунії.

Польщі.

Запитання 3

Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами Антанти входження до складу Польщі

варіанти відповідей

Південної Бессарабії.

Північної Буковини.

Східної Галичини.

Закарпаття.

Запитання 4

Політику якої країни щодо українських земель описано в уривку з історичного джерела:

«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?


варіанти відповідей

Чехословаччини

Угорщини

Польщі

Румунії

Запитання 5

Громадська та суспільно-політична діяльність Августина Волошина тісно пов’язана з долею західноукраїнських земель у складі

варіанти відповідей

Чехословаччини.

Угорщини.

Румунії.

Польщі.

Запитання 6

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами

варіанти відповідей

Чехословаччини.

Угорщини.

Румунії.

Польщі.

Запитання 7

Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?


варіанти відповідей

Чехословаччина

Угорщина

Румунія

Польща

Запитання 8

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі штрихуванням?

варіанти відповідей
Запитання 9

Що стало наслідком події, описаної в спогадах Є. Петрушевича: 

«Перебуваючи в Парижі на Раді послів Антанти, я сказав: “Іменем Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини виступаю проти такого рішення Конференції Амбасадорів від 14 березня 1923 року, та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі”...»?

варіанти відповідей

проголошення ЗУНР

скасування Акта Злуки між УНР та ЗУНР

розпуск уряду ЗУНР, що перебував в еміграції

перетворення ЗУНР на західну область УНР

Запитання 10

Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела: «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: "Хай живе Пілсудський!"...»?

варіанти відповідей

1939 р.

1930 р.

1923 р.

1918 р.

Запитання 11

«Осадництво» — це

варіанти відповідей

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.

Запитання 12

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

здійснення операції «Вісла»

реалізація плану «Ост»

установлення режиму «санації»

проведення акції «пацифікації»

Запитання 13

Незалежність Карпатської України проголошено

варіанти відповідей

26 жовтня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

15 березня 1939 р.

Запитання 14

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?


варіанти відповідей

Угорщини

Румунії

Чехословаччини

Польщі

Запитання 15

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? 

«1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є Карпатська Україна.

3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України.

4. Державною мовою Карпатської України є українська мова.

5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

варіанти відповідей

колонізація осадниками

політика пацифікації

початок Другої світової війни

розчленування та ліквідація Чехословаччини

Запитання 16

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

Запитання 17

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

Українська національна партія (УНП)

Організація українських націоналістів (ОУН)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Запитання 18

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.

1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.

варіанти відповідей

2, 3

1, 4

3, 4

1, 3

Запитання 19

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?

варіанти відповідей

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

Запитання 20

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.

варіанти відповідей

Німеччина

Польща

Угорщина

Румунія

Запитання 21

Назву якого договору пропущено в цитованому документі:

«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»?

варіанти відповідей

Сен-Жерменським договором

Версальським договором

Брестським договором

Ризьким договором

Запитання 22

У якій країні в 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і Українська аграрна академія?


варіанти відповідей

Угорщині

Румунії

Чехословаччині

Польщі

Запитання 23

На фото зображено

варіанти відповідей

командувачів радянських партизанських з’єднань.

учасників українського дисидентського руху.

партійно-радянських керівників України

голів проводу українських націоналістів.

Запитання 24

Яка подія стала підгрунтям для створення листівки

варіанти відповідей

Загарбання Закарпаття Угорщиною

Проведення політики пацифікації

Проголошення незалежності Карпатської України

Входження Буковини до складу Румунії

Запитання 25

Хто був першим керівником (головою проводу) Організації українських націоналістів? 

варіанти відповідей

С. Бандера;


Є. Коновалець;

Д. Донцов;

 А. Шухевич

Запитання 26

 У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»? 

варіанти відповідей

1919 р.;

1921 р.;

1924 р.;

1930 р.

Запитання 27

Як називалась єдина легальна українська політична партія, що діяла на Буковині в 1927—1938 рр.?

варіанти відповідей

Українська національна партія ;

Організація українських націоналістів;

Українська радикальна партія;

Українське національно-демократичне об’єднання

Запитання 28

Хто автор ідеології?


"   — інтегральний на­ціоналізм : нація — абсолютна цінність; мета виправдовує засоби; ініціативна меншість має право на творче насильство над рештою; політичні партії та класи мають об’єднатися заради мети; майбутню Українську держа­ву має очолити вождь із нео­бмеженою владою"

варіанти відповідей

Є. Коновалець;

С. Бандера;

А. Мельник;

Д. Донцов

Запитання 29

Укажіть назви мирних договорів, у яких, попри інше, визначали державну належність західноукраїнських земель у 1920-х роках.

варіанти відповідей

Версальський;

Сен-Жерменський;

Нейїський;

Тріанонський;

Севрський;

Ризький

Запитання 30

До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1921-1938 рр.?

варіанти відповідей

Угорщина;

Румунія;

Польща;

Чехословаччина;

Австро-Угорщина;

Болгарія;

УРСР

Запитання 31

Установіть послідовність подій:

А) Утворення ОУН;

Б) Проголошення незалежності Карпатської України;

В) Здійснення польською владою політики пацифікаціїї;

Г) Татарбунарське повстання

варіанти відповідей

Б, А, Г, В;

Г, В, Б, А;

Г, Б, А, В;

Г, А, В, Б

Запитання 32

Вкажіть, яке поняття відповідає визначенню "Злиття одного народу з іншим..."

варіанти відповідей

пацифікація;

дискримінація;

асиміляція;

колонізація

Запитання 33

Установіть відповідність між поняттям та його значенням.

Поняття:

1) східні креси;

2) осадництво;

3) «пацифікація»;

4) полонізація

Значення:

А) політика планованого заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.;

Б) адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920-х — першій половині 1930-х рр.;

В) політика польського уряду, спрямована на якомога швидшу асиміляцію українців;

Г) репресивна акція із застосуванням поліції та армії проти українського населення, проведена поляками в 30-х рр. XX ст.;

Д) польська назва своїх територій, заселених переважно непольським населенням: українцями, білорусами, литовцями.

варіанти відповідей

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д;

1-Г, 2-Б, 3-А, 4-Д;

1-Д, 2-Г, 3-А, 4-В;

1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В

Запитання 34

Доповніть твердження.

Організація українських націоналістів (ОУН) боролася за:

1) визволення України використовуючи терор;

2) нормалізацію стосунків з польським урядом;

3) добросусідське співіснування народів;

4) возз'єднання з радянською Україною;

5) самостійну соборну Українську державу.


варіанти відповідей

1, 2;

1, 5;

3, 4;

4, 5

Запитання 35

Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920-1930-ті рр.

1. Польща;

2. Румунія;

3. Чехословаччина;

4. УСРР (УРСР)


А) Проведення першого конгресу ОУН;

Б) Домінування русинського напрямку в національному русі краю;

В) Судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького;

Г) Проведення показового судового процесу над членами так званої Спілки визволення України;

Д) Утворення В. Залозецьким Української національної партії

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В;

1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д;

1-В, 2-Д, 3-Б, 4-Г;

1-А, 2-Д, 3-В, 4-Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест