5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольне тесування за підсумками ІІ семестру (історія України, 10 клас)

Додано: 27 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 147 разів
18 запитань
Запитання 1

«Осадництво - це

варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Запитання 2

Які явища характерні для розвитку науки та культури в 1929-1938 рр.? (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

Відсутність ідеологічного контролю

масове закриття театрів та бібліотек

розвиток культурних зв'язків з країнами Заходу

розширення мережі наукових установ

боротьба з "націоналістичними елементами" у ВУАН

Запитання 3

З історією яких українських земель пов'язана діяльність історичного діяча, зображеного на фото

варіанти відповідей

Закарпаття

Східної Галичини

Північної Буковини

Північної Бесарабії

Запитання 4

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулося


варіанти відповідей

6 листопада 1943 р.

17 лютого 1944 р.

28 жовтня 1944 р.

9 травня 1945 р.

Запитання 5

Коли просування Україною військ Німеччини та Румунії сягнуло позначеної лінії фронту ?

варіанти відповідей

30 червня 1941 р.

31 січня 1942 р.

10 липня 1941 р.

10 вересня 1941 р.

Запитання 6

У якому з варіантів міста розташовано в тій послідовності, як їх було звільнено від німецької окупації ?

варіанти відповідей

Харків, Житомир, Миколаїв, Львів

Суми, Запоріжжя, Севастополь, Київ

Дніпропетровськ, Миколаїв, Ужгород, Львів

Донецьк, Одеса, Київ, Ужгород

Запитання 7

У якому році відбулися події, що стали підґрунтям для створення зображених пропагандистських плакатів?

варіанти відповідей

1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

Запитання 8

Який з плакатів часів Другої світової війни було створено в 1943 році ?

варіанти відповідей
Запитання 9

Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?


варіанти відповідей

Бессарабію

Північну Буковину

Марморощину

Трансністрію

Запитання 10

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснюваних у січні–лютому 1944 р.?

варіанти відповідей

розгром корсунь-шевченківського угрупування ворога, створення сприятливих умов для наступу радянських військ на Правобережній Україні

прорив радянськими військами оборони противника на перекопському й сиваському напрямках та його розгром на Кримському півострові

перехід радянських військ через Карпати, вигнання окупантів з усієї території України в межах сучасного кордону

завершення звільнення радянськими військами південних областей України та Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії та Угорщини


Запитання 11

Національно-визвольна боротьба українського народу проти окупантів у роки Другої світової війни відбувалася у формі

варіанти відповідей

страйків робітників і масових акцій громадської непокори.

участі регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції.

загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання.

підпільної та партизанської боротьби проти загарбників.

Запитання 12


«Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» - листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у


варіанти відповідей

вересні 1939 р.

червні 1941 р.

листопаді 1943 р.

липні 1944 р.

Запитання 13

На карті жирною пунктирною лінією позначено

варіанти відповідей

територію провінції «Трансністрія» - зони румунської окупації в 1941 р.

зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр.

райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр.

межі дистрикту «Галичина» в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

Запитання 14

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…При вимушеному відході частинам Червоної армії забирати рухомий залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного потяга, жодного вагона, ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб здавати на збереження державним органам для вивезення його в тилові райони...»

Документ є свідченням проведення радянською владою в роки Другої світової війни заходів зваріанти відповідей

евакуації.

депортації.

радянізації.

мобілізації.

Запитання 15

У грудні 1942 року розпочато


варіанти відповідей

депортацію кримських татар та інших народів Криму.


вигнання нацистських загарбників з території України.

наступ радянських військ у ході Корсунь-Шевченківської операції.

вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини.

Запитання 16


Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?варіанти відповідей

звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і румунських військ з Південної України та Кримського півострова

завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території України в її довоєнних кордонах

вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії

вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну

Запитання 17

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках. (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 18

Позначте подію, яка свідчить про розгортання Руху Опору в Україні та стосується діяльності ОУН-УПА

варіанти відповідей

"Рейкова війна"

Утворення підпільної організації "Партизанська іскра"

Карпатський рейд

Ухвалення "Акту відновлення Української держави"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест