Узагальнення знань з теми " Кисень"

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
18 запитань
Запитання 1

Із даного переліку властивостей виберіть хімічні властивості кисню:

варіанти відповідей

Малорозчинний у воді

Безбарвний газ

Важчий за повітря

Вступає в реакцію зі складними речовинами

Запитання 2

У сполуках Оксиген проявляє валентність?

варіанти відповідей

І

 IV

ІІІ

ІІ

Запитання 3

У повітрі обємна частка кисню (%) складає

варіанти відповідей

78

76

21

23

Запитання 4

Бінарні хімічні сполуки, до складу яких входить Оксиген, називаються:


варіанти відповідей

основами

оксидами

солями

кислотами

Запитання 5

Виберіть ,з даного переліку, ряд в якому тільки оксиди:

варіанти відповідей

SO3 , H2SO4, Na2

SO3 , СO2О

МnО2, ,Н2О2 ,Fe2O3

Al2O3, СaO, Н2S,

Запитання 6

Вкажіть правильну назву сполуки SіO2:

варіанти відповідей

силіцій оксид

силіцій (і) оксид

силіцій (ІІ) оксид

силіцій (ІV) оксид

Запитання 7

Вкажіть ознаку наявності кисню:

варіанти відповідей

внесена тліюча скіпка згасне  

внесена тліюча скіпка спалахне

зміна кольору

поява запаху

Запитання 8

Кисень можна отримати:

варіанти відповідей

термічним розкладом калій перманганату

каталітичним розкладом гідроген пероксиду

розкладом оксидів

окисненням міді

Запитання 9

Горіння -- це хімічна реакція, під час якої:

варіанти відповідей

відбувається окиснення речовин з виділенням тепла

відбувається окиснення речовин з виділенням тепла і світла

 не відбувається окиснення речовин

Запитання 10

Назвіть умови початку процесу горіння:

варіанти відповідей

зменшення тиску

збільшення тиску

нагрівання речовини до певної температури

доступ кисню

Запитання 11

Закінчіть рівняння реакції: Al + O2→ ...

Сума коефіцієнтів у цьому рівнянні дорівнює:

варіанти відповідей

7

8

9

10

Запитання 12

.Реакції, під час яких з декількох простих або складних речовини утворюється одна складна речовина, називаються:
варіанти відповідей

розкладу

заміщення

сполучення

обміну

Запитання 13

Речовини , які не витрачаються під час реакції, але прискорюють її називають

варіанти відповідей

індикатори

реагенти 

інгібітори  

каталізатори  

Запитання 14

Вкажіть реакції розкладу

варіанти відповідей

Zn+2НСl= ZnСl22↑ 

2О=2Н22↑ 

 С+О2=СО2


2КМnО4= К2МnО+ МnО2 +О2

Запитання 15

.Вкажіть валентність атомів Сульфуру в оксидах SO2 та SO3:

варіанти відповідей

варіанти відповідей

ІV та VI

II та VI

II та III

I та III

Запитання 16

Укажіть формулу кисню:

варіанти відповідей

N2

O2

H2

O3

Запитання 17

10 г сірки згоріло в кисні з утворенням 18 г оксиду. Маса кисню, що вступив у реакцію, дорівнює:


варіанти відповідей

7

8

9

10

Запитання 18

Визначте масову частку Оксигену (%) в манган VІ оксиді

варіанти відповідей

45,50%

46,60%

45,60%

46,50%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест