Узагальнення знань з теми: "Початкові хімічні поняття"

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 2 рази
18 запитань
Запитання 1

Речовини за складом поділяються на:

варіанти відповідей

рідини й гази

метали й напівпровідники

прості та складні

метали й неметали 

Запитання 2

 Укажіть формулу речовини, що містить 2 атоми Калію, 1 атом Сульфуру і 4 атоми Оксигену:

варіанти відповідей

2K2SO4

K2SO4

K2SO

4K2SO3

Запитання 3

Хімічна формула - це :

варіанти відповідей

безумовний запис агрегатного стану атома за допомогою фізичних формул

умовний запис зовнішнього вигляду молекули за допомогою хімічних знаків

умовний запис складу речовини за допомогою хімічних знаків

безумовний запис складу речовини за допомогою фізичних формул; індексів; літер

Запитання 4

Хімічна формула виражає:

варіанти відповідей

якісний й змінний склад речовини 

сталий й кількісний склад речовини

якісний й кількісний склад речовини 

змінний й сталий склад речовини 

Запитання 5

Валентність Силіцію в речовині, формула якої SiO2, дорівнює

варіанти відповідей

ІІ

 І

ІІІ

IV

Запитання 6

Обчисліть суму атомів у молекулі цукру С12Н22О11

варіанти відповідей

46

45

47

48

Запитання 7

У якого хімічного елемента номер групи не вказує на його валентність

варіанти відповідей

Cu

K

O

Ba

Запитання 8

Карбон має валентність

варіанти відповідей

I i II

IV

III

II i IV

Запитання 9

У якому рядку формули бінарних сполук записані правильно

варіанти відповідей

 ZnO: BaO2; H2O

 NaO; C2O3; CO2

K2O; Al2O3; MgO

CO; CO2; S2O

Запитання 10

Яке із тверджень являється вірним до запису 2Н2

варіанти відповідей

6 атомів Гідрогену

2 молекули водню

2 атоми Гідрогену

4 молекули кисню

Запитання 11

Відносна атомна маса Сульфуру

варіанти відповідей

16

32

8

64

Запитання 12

Який ряд містить тільки прості речовини

варіанти відповідей

N2, O2, Fe, Cu, C

С6H12, CO2, C2H5OH , CH3COH

CH3COOH , C3H8 , CaCO3, C2H2

H2, Fe, H2O, Li

Запитання 13

Вкажіть порядковий номер елемента Алюміній.

варіанти відповідей

27

13

21

12

Запитання 14

Виберіть правильну відповідь. Атомна одиниця маси дорівнює:

варіанти відповідей

1/12 маси атома Оксигену

1/12 маси атома Карбону

масі електрона, помноженій на 12

1,66 × 10–24 г

Запитання 15

З наведеного переліку оберіть назви речовин:

варіанти відповідей

Цегла

Залізо

Кисень

Сірка

Мідь

Підкова

Запитання 16

Вказати, які з наведених нижче речовин є сумішшю:варіанти відповідей

сірка

мідь

молоко

ртуть

Запитання 17

Оберіть символ елемента 2 періоду IV групи:

варіанти відповідей

Алюміній

Магній

Силіцій

Карбон

Запитання 18

Вкажіть матеріали:

варіанти відповідей

лимонна кислота

труба

бетон

сода

деревина

парта

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест