Узагальнення знань з теми: «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології.»

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 390 разів
21 запитання
Запитання 1

1.               Система комплексних заходів, спрямована на своєчасне виявлення біологічної небезпеки та забезпечення захисту від неї населення на відповідних територіях:


варіанти відповідей

А. біологічний тероризм;

Б. біологічний захист;

В. біологічна небезпека,

Г. біологічна технологія.

Запитання 2

2. Наука про методи створення нових і вдосконалення існуючих сортів рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів:


варіанти відповідей

А. генетика;

Б. біологія;

В. екологія;

Г. селекція.

Запитання 3

3. Джерелом біологічної небезпеки є:


варіанти відповідей

А. Мікроорганізми, комахи, рослини;

Б. Токсичні речовини хімічних підприємств;

В. Вода;

Г. Солі важких металів.

Запитання 4

4. Біотехнологія - це:
варіанти відповідей

А. сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин;

Б. сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів;

В. сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.Запитання 5

5. Основні галузі біотехнології:
варіанти відповідей

А. клітинна інженерія;

Б. генетична інженерія;

В. клітинна і генетична інженерія;Г. селекція.Запитання 6

6. Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах:


варіанти відповідей

А. клітинна інженерія;Б. генна інженерія;В. клонування;Г. трансплантологія.Запитання 7

7. Одним із напрямів клітинної інженерії є :варіанти відповідей

А. клонування тварин;


Б. клонування рослин;


В. клонування рослин і тварин;


Г. клонування людини.

Запитання 8

8. Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання :


варіанти відповідей

А. клітин ембріонів;


Б. стовбурових клітин;

В. стовбурових клітин у лікуванні людини;


Г. статевих клітин

Запитання 9

9. В чому суть значення стовбурових клітин у лікуванні людини?

варіанти відповідей

А. плюрипотентність;

Б. здатність до поділу;

В. здатність до перетворення на різні типи клітин;


Г. здатність до необмеженого поділу.

Запитання 10

10. Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини або організми – це:


варіанти відповідей

А. ГМО;
Б. клітинна інженерія;


В. клонування;


Г. генетична інженерія.

Запитання 11

11. Організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК:


варіанти відповідей

А. трансгенні;Б. ГМО;
В. клони;


Г. мутанти.

Запитання 12

12. Для створення генетично модифікованих організмів часто використовують такі методи перенесення генів:


варіанти відповідей

А. вектора;Б. обстрілу;
В. вектора і обстрілу;


Г. масовий добір.

Запитання 13

13. Генетичними основами гетерозису є:варіанти відповідей

А. є різні взаємодії тільки алельних генів;


Б. різні взаємодії природних доборів;В. є різні взаємодії генотинів і фенотипів;

Г. є різні типи взаємодії алельних та неалельних генів.

Запитання 14

14. Чим можна пояснити той факт, що центри походження культурних рослин та свійських тварин співпадають:


варіанти відповідей

А. Бо ці центри завжди зв'язані із місцями проживання людини;

Б. Бо тут були тварин, яких можна було приручити;

В. Бо в цих регіонах була хороша кормова база для тварин;

Г. Бо людина, яка жила в цих районах завозила із інших територій ті види, які їй подобалися і вже тут приручала їх.

Запитання 15

15. Основними методами селекції:

варіанти відповідей

А. добір, гібридизація, штучний мутагенез;

Б. штучний мутагенез і поліплоїдизація;

В. добір, штучний мутагенез і поліплоїдизація;


Г. добір, гібридизація, штучний мутагенез і поліплоїдизація.

 

Запитання 16

16. Центр походження соняшника і кукурудзи:

 


варіанти відповідей

А. Індійський;


Б. Середземноморський;


В. Східноазіатський;


Г. Центральноамериканський.

Запитання 17

17. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості має ще одну назву - "закон....":варіанти відповідей

А. Менделя;


 

Б. Вавилова;В. Вернадського;

Г. Ремесла.

Запитання 18

18. До культурних рослин, що походять з  Греції належить:варіанти відповідей

А. помідор, картопля;


 

Б. маслини (оливки), виноград;


В. лимон, огірок;


Г. кава, кавун.

Запитання 19

19. Гібридизація - метод одержання нащадків внаслідок:


варіанти відповідей

А. схрещування особин із різними генотипами, які є представниками одного виду;

Б. відбору й збереження особин з цінними для людини ознаками;

В. метод штучного одержання мутацій, зумовлений спрямованою дією мутагенів;

Г. одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин .

Запитання 20

20. Гетерозис – це:


варіанти відповідей

А. одержання нащадків в результаті міжвидової гібридизації;


Б. явище гібридної сили;
В. отримання організмів із збільшеною кількістю хромосом.Запитання 21

21. Гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків, називається:

варіанти відповідей

А. інбридинг;

Б. аутбридинг;

В. гетерозис.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест