Узагальнюючий тест "Механічна робота та енергія"

Додано: 31 травня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 721 раз
21 запитання
Запитання 1

Встановити відповідність:

1. Момент сили

2. ККД

3. Механічна робота

4. Потенціальна енергія


А. А = F ⋅ l

Б. Е = m ⋅ g ⋅h

В. М = F ⋅ d

Г. η = Акорисна / Аповна

варіанти відповідей

1-В, 2- Г, 3-А, 4-Б

    


    1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

   


   1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

 

   


 

   1 -А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 2

Потужність вимірюється в ... і обчислюється за формулою... 

варіанти відповідей

Дж, A = Fl

  

 


  Па, P = F/S

  

  


  Вт, N = A/t

  

  


  Н, F = mg

Запитання 3

Потенціальна енергія – це енергія …

  

варіанти відповідей

рухомого тіла;

  


  піднятого тіла;

  


  тіла, що знаходиться на поверхні Землі;

  


  деформованого тіла

Запитання 4

Одиниця вимірювання роботи це...

варіанти відповідей

1 Вт

1 Дж

1 Н

1 Па

Запитання 5

Потужність позначають літерою...

варіанти відповідей

N

А

Е

W

Запитання 6

Кінетичною енергією називають енергію, яка зумовлена...

варіанти відповідей

взаємодією тіл

рухом тіла

виконанням роботи

потужністю

Запитання 7

Важіль перебуває в рівновазі, коли...

варіанти відповідей

F1=F2

F1/F2=d1/d2

F1⋅d1=F2⋅d2

d1=d2

Запитання 8

Механічну роботу позначають літерою:

варіанти відповідей

N

P

A

E

Запитання 9

Формула, за якою можна обчислити механічну роботу

варіанти відповідей

N=Fs

A=Fs

E=mgh

P=F/S

Запитання 10

Фізична величина, що показує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню роботи до часу, за який вона виконана, називається:

варіанти відповідей

механічна робота

шлях

потужність

переміщення

Запитання 11

Яким видом механічної енергії відносно моря володіє чайка, яка летить над хвилями?

варіанти відповідей

лише потенціальною

лише кінетичною

і кінетичною, і потенціальною

ні кінетичною, ні потенціальною

Запитання 12

Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі – осі обертання називається?

варіанти відповідей

Клин

Важіль        

Похила площина

Блок

Запитання 13

Одиницею вимірювання ККД є ...

варіанти відповідей

Відсоток (%)

Джоуль (Дж)

Ват (Вт)

Метр (м)

Запитання 14

"Золоте правило механіки"

варіанти відповідей

відношення корисної роботи до повної роботи

будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту

блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається й не опускається

жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі

Запитання 15

Хто з вчених встановив правило важеля?

варіанти відповідей

Арістотель

Піфагор

Архімед

Полікрат

Запитання 16

Механічна робота визначається за формулою:

варіанти відповідей

N=A/t

F=A/l

A=F*l

Запитання 17

Який з простих механізмів дає найбільший виграш у роботі?

варіанти відповідей

Важіль

Рухомий блок

Похила площина

Жоден з механізмів не дає виграшу в роботі

Запитання 18

Який з простих механізмів має коефіцієнт корисної дії 100%?

варіанти відповідей

Похила площина

Рухомий блок

Важіль

Жоден з простих механізмів

Запитання 19

Чому ручки ножиць по металу довші, ніж у ножиць для паперу?

варіанти відповідей

Щоб дістати виграш у роботі

Щоб дістати виграш у силі

Щоб дістати виграш у відстані

Щоб дістати виграш у масі

Запитання 20

Коефіцієнтом корисної дії механізму називають

варіанти відповідей

відношення шляхів, пройдених точками докладання зусиль, що діють на механізм

відношення сил, що врівноважують простий механізм

різниця повної роботи і корисної

відношення корисної роботи до повної

Запитання 21

Плече сили - це ...

варіанти відповідей

найбільша відстань від осі обертання важеля до лінії, уздовж якої сила діє на важіль

найменша відстань від осі обертання важеля до лінії, уздовж якої сила діє на важіль

 найбільша відстань від точки обертання важеля до лінії, уздовж якої сила діє на важіль


найменша довжина від осі кручення важеля до точки уздовж якої сила діє на важіль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест