Веб-програмування та інтерактивні сторінки ( §11.16 ст. 198-201 за підручником Руденко В.Д. «Інформатика: підруч. 11 кл»)

Тест виконано: 100 разів
24 запитання
Запитання 1

Що таке веб-програмування?

варіанти відповідей

Веб-програмування — галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якої входить проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.

Веб-програмування — галузь веб-розробки, в завдання якої входить розробка та створення сайтів.

Запитання 2

Яка мова програмування є базовою у веб-розробці?

варіанти відповідей

JavaScript

HTML

Java

Запитання 3

Чи можна за допомогою JavaScript:

варіанти відповідей

зберігати дані в змінних

створювати мультимедійні файли

активувати частину коду згідно з певними сценаріями,що реалізуються на сторінці сайта

зберігати дані в таблицях

створювати контент, який оновлюється автоматично

керувати мультимедійними можливостями

Запитання 4

Java Script - це нова версія об'єктно-орієнтованої мови програмування Java?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Серверні скрипти - це...

варіанти відповідей

спеціальні програмні коди, які обробляють дані, отримані від відвідувачів сайта, і формують відповідну html-сторінку

HTML-код

програма, яка виконується на сервері та не пов'язана з обробкою даних, отриманих від відвідувачів сайта

Запитання 6

Якщо веб-сторінка містить реєстраційну форму користувача для авторизації на сайті, можна сказати, що це інтерактивна сторінка?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Діалогове вікно яке щось показує (виводить інформацію)

варіанти відповідей

prompt()

alert()

show

window

Запитання 8

Який результат коду нижче?


<script>

alert("Hello world!");

<script>

варіанти відповідей

Буде помилка

Запитання 9

Який результат коду нижче?


<script>

prompt("What is your name?");

<script>

варіанти відповідей

Буде помилка

Запитання 10

Діалогове вікно яке щось запитує (вводить інформацію)

варіанти відповідей

prompt()

alert()

input

window

Запитання 11

Які лапки слід використати, щоб використати змінну?

варіанти відповідей

' '

" "

` `

[ ]

Запитання 12

Який додати JavaScript до вебсторінки?

варіанти відповідей

link

script

java

style

Запитання 13

Програма, написана спеціальною мовою програмування і вбудована в HTML-документ.

варіанти відповідей

JavaScript 

Сценарій (скрипт) 

Веб-сторінка

Форма

Запитання 14

JavaScript - це...

варіанти відповідей

мова компонування документів і специфікації гіперпосилань, яка використовується для кодування документів у Web-системі

гібридна мова програмування, яка поєднує принципи обєктно-орієнтованого і структурного програмування

 мова програмування високого рівня з підтримкою кількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної

мова програ­мування, яка дає змогу вбудовувати виконувані модулі в докумен­ти, написані в кодах HTML

Запитання 15

JavaScript придатна для розв'язування завдань, таких як:

варіанти відповідей

опрацювання форм

кодування документів у Web-системі

перевірка достовірності даних

виконання дій над текстовими і числовими значеннями

Запитання 16

Для того, щоб повідомити браузер про вико­ристання JavaScript, у тіло HTML-документа потрібно вставити парний тег 

варіанти відповідей

<HEAD>...</HEAD>

<NOSCRIPT>...</NOSCRIPT>

<SCRIPT>...</SCRIPT>

<TABLE>...</TABLE>

Запитання 17

Для чогого використовується метод alert ()

варіанти відповідей

виводитить на ек­ран вікно з повідомленням 

відображає запитання і надає текстове поле для введення відповіді користувачем

повертає зна­чення true (істина), якщо користувач клацає кнопку ОК, і false (хибність)

Запитання 18

Основні області застосування мови JavaScript:

варіанти відповідей

виведення повідомлень для користувача у діалогових вікнах

локальне введення інформації для керування програмою

задає синтаксис і розміщення спеціальних вбудованих вказівок, у відповідності з якими браузер відображає вміст документу

надання користувачу можливості вибору операцій, виконува­них браузером

динамічне створення документа HTML за допомогою скриптів

локальне опрацювання форм, введення інформації користу­вачем

Запитання 19

Хостинг - це...

варіанти відповідей

послуга виділення на сервері розділу у вигляді каталога, в якому зберігаються html-документи

стандартна мова розмітки для створення веб-сторінок і веб-додатків

послуга виділення на сервері розділу у вигляді каталога, в якому зберігається вся інформація сайта - html-документи, графіка, кліпи, скрипти тощо

Запитання 20

Залежно від технічних характеристик та кількості розміщених на одному сервері сайтів, розрізняють

варіанти відповідей

віртуальний та виділений сервер хостингу

віртуальний сервер хостингу

виділений сервер хостингу

приватний сервер хостингу

Запитання 21

Виділений сервер  -

варіанти відповідей

сервер, який повністю переходить у користування замовнику

сервер, який передбачає спільне використання ресурсів одного комп'ютера кількома замовниками.

Запитання 22

Домени верхнього (першого) рівня поділяються на:

варіанти відповідей

тематичні

географічні

службові

приватні

Запитання 23

Метод Confirm -

варіанти відповідей

повертає зна­чення true (істина), якщо користувач клацає кнопку ОК, і false (хибність), якщо користувач клацає кнопку Cancel — це буде використано для перевірки правильності виконання завдань

відображає запитання і надає текстове поле для введення відповіді користувачем

виводить на ек­ран вікно з повідомленням 

Запитання 24

Метод Prompt -

варіанти відповідей

виводитиме на ек­ран вікно з повідомленням 

відображає запитання і надає текстове поле для введення відповіді користувачем

повертає зна­чення true (істина), якщо користувач клацає кнопку ОК, і false (хибність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест