Вектор. Координати та модуль вектора.

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 2104 рази
15 запитань
Запитання 1

Вектор - це

варіанти відповідей

 відрізок

напрямлений відрізок

пряма

промінь

Запитання 2

Колінеарні вектори...

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

лежать на відрізках

лежать на одній прямій або на паралельних прямих

лежать на прямих, що перетинаються

Запитання 3

Рівні вектори...

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

лежать на паралельних прямих

мають рівні відповідні координати

протилежний напрям і однаковий модуль

Запитання 4

Модуль вектора-це

варіанти відповідей

модуль координат

довжина відрізка, що зображує вектор

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 5

Як знайти координати вектора АВ заданого двома точками з відповідними координатами А(х11) і В(х22)?

варіанти відповідей

 за формулою (х21, у21)

за формулою (х12, у12)

за формулою (х12, у12)

 за формулою (х21, у21)

Запитання 6

Які вектори називаються протилежними?

варіанти відповідей

напрямлені в протилежні сторони

рівні

однакові за довжиної і протилежні за напрямом

колінеарні

Запитання 7

Знайдіть координати вектора DC, якщо С(2; -4), D(-3; -6).

варіанти відповідей

(5; 2)

(5; -10)

(-5; -2)

(-1; -10)

Запитання 8

Знайдіть координати вектора ̅АВ, якщо А(4;5), В(-6;1)

варіанти відповідей

(-24;5)

(-2;6)

(-1;3)

(-10;-4)

Запитання 9

Відомо, що вектор ̅С̅F(-2;-8), координати точки С(3;-1). Тоді точка F має координати

варіанти відповідей

(0,5;4,5)

(1;-9)

(-5;-7)

(-1;9)

Запитання 10

Дані точки F(0; -1), E(3; -4), K(2; -1), N(-1; 2). Тоді рівними є вектори:

варіанти відповідей

F̅E̅ і K̅N̅

F̅E̅ і N̅K̅

F̅N̅ і K̅E̅

F̅K̅ і E̅N̅

Запитання 11

Дані А(2; -3), В(4; -5), D(3; 5), С(х; у). Знайдіть х і у, якщо А̅В=D̅C̅

варіанти відповідей

х=5, у=3

 х=3, у=5

х=-5, у=3

х=5, у=-3

Запитання 12

Знайдіть модуль вектора а(4; -3).

варіанти відповідей

1

5

7

√5

Запитання 13

Знайдіть довжину вектора ̅а(-5;12)

варіанти відповідей

√17

 √119

 √7

13

Запитання 14

Знайдіть довжину вектора АВ, якщо А(-2; 3), В(1; 7).

варіанти відповідей

 √17

 √13

4

5

Запитання 15

Якщо початком вектора А̅В є точка А(4;6), а довжина вектора ∣А̅В∣=10 і точка В лежить на осі Ох, тоді точка В має координати:

варіанти відповідей

(6;0) або (-8;0)

(-12;0) або (4;0)

(0;-12) або (0;4)

(-4;0) або (12;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест