Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

Виберіть одну або декілька правильних відповідей

Додано: 10 жовтня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 187 разів
7 запитань
Запитання 1

Вектор - це ...

варіанти відповідей

будь-який відрізок

відрізок, що має напрям

стрілка

промінь, що має напрям

Запитання 2

Вектор, у якого початок і кінець збігаються, називається ...

варіанти відповідей

нулем

нульовим вектором

променем

прямою

Запитання 3

Якщо вектори лежать на паралельних прямих, то вони називаються ...

варіанти відповідей

паралельними

прямими

колінеарними

рівними

Запитання 4

Колінеарні вектори ...

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

лежать на прямих, що перетинаються

лежать на паралельних прямих

лежать на перпендикулярних прямих

Запитання 5

Рівні вектори ...

варіанти відповідей

співнапрямлені або протилежно напрямлені

тільки співнапрямлені

тільки протилежно напрямлені

перпендикулярні між собою

Запитання 6

вкажіть колінеарні вектори

варіанти відповідей

a і c

  

n і m

a і d

c і m

Запитання 7

Модулі векторів b, c і s відповідно дорівнюють:

варіанти відповідей

-7, 5, -1

7, 5, 1

7, 11, 5

4, -5, 3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест