Вектори. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів

Додано: 26 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори
22 запитання
Запитання 1

Знайти координати вектора BA, якщо A(-5;7), B(3; -4):

варіанти відповідей

 (-2;11)

( - 8; 11)

(11; - 8)

(11; - 2)

Запитання 2

Знайдіть суму векторів a(–3; 11) та b(4; –6)

варіанти відповідей

(1; 5)

(5; 1)

(–9; 15)

(–7; 17)

Запитання 3

Знайдіть координати вектора АВ(х, у), якщо А(–1; 2), В(0; 1).

варіанти відповідей

 (–1; 1)

 (1; –1)

(–2; 2)

 (2; –2)

Запитання 4

Вектор - це...  

варіанти відповідей

пряма

напрямлений відрізок

відрізок

промінь

Запитання 5

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

модуль координат

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 6

Нульовий вектор- ...  

варіанти відповідей

не можна зобразити

абсолютна величина дорівнює нулю

початок вектора збігається з кінцем

модуль дорівнює 1

Запитання 7

Серед зображених на рисунку векторів вказати протилежні.

варіанти відповідей

 ̅b і ̅c

  ̅a і ̅c

  ̅b і ̅d

Запитання 8

Знайди координати вектора А̅В

 

   

  

  

варіанти відповідей

(4;−3)

(−4;3)

(3;−4)

(−3;4)

Запитання 9

Знайдіть модуль вектора а(4; -3).

варіанти відповідей

1

5

7

√5

Запитання 10

Задано вектори а(5; -9) і b(2; 1). Знайдіть координати вектора n= а - b.

варіанти відповідей

(7; -8)

(-3; -10)

(3; 10)

(3; -10)

Запитання 11

Що є результатом додавання векторів?

варіанти відповідей

Скаляр

Вектор

Число

Запитання 12

Дано вектори m (4;-3) і n (3;2). Укажіть координати вектора d , якщо

d =m -n .

варіанти відповідей

А. (1;-1)

Б. (7;-1)

В. (1;-5)

Г. (-1;-5)

Запитання 13

Знайдіть модуль вектора АВ, якщо А(7; 1), В(3; 4)

варіанти відповідей

4

3

5

12

Запитання 14

Точка Р(2; -5) початок вектора с(-4; 7). Знайдіть координати кінця вектора с .

варіанти відповідей

(-2; 2)

(2; -2)

(0; 2)

(-6; 12)

Запитання 15

Дано вектори т(-5; у) і n(х; 4), т=n. Знайдіть х і у.

варіанти відповідей

4;-5

-5;4

4;5

5;4

Запитання 16

Дано точки А(3; -2), В(-4;5), С(-3;-5), D(х;у).Знайдіть х і у, якщо вектори АВ=СD.

варіанти відповідей

(10;2)

(-2;10)

(-10;2)

(10;-2)

Запитання 17

На рисунку зазначено для векторів АВ, ВС та АС:

варіанти відповідей

АВ + ВС = АС

АВ - ВС = АС

АС - АВ = ВС

АВ - АС = ВС

Запитання 18

На якому рисунку червоний вектор є сумою синього та зеленого векторів?

варіанти відповідей
Запитання 19

На якому рисунку червоний вектор є різницею синього та зеленого векторів?

варіанти відповідей
Запитання 20

На якому малюнку зображено співнапрямлені вектори?

варіанти відповідей
Запитання 21

Колінеарними називають два ненульових вектори, які

варіанти відповідей

протилежно напрямлені

лежать на одній прямій або на паралельних прямих

лежать на одній прямій

однаково напрямлені

Запитання 22

Два вектори називають рівними, якщо

варіанти відповідей

їх довжини рівні

вони співнапрямленні і їх модулі рівні

вони співнапрямленні

вони ненульові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест