12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Геометричні перетворення.

Тест призначений для закріплення знань з теми " Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур".Можна виконувати як домашню роботу, як самостійну роботу,виконану в реальному часі під час дистанційного навчання..Завдання тесту відповідають програмі.

Додано: 30 листопада 2019
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
11 запитань
Запитання 1

Перетворенням фігури Ф у фігуру Фⁱ₁ називають таку відповідність.при якій:

варіанти відповідей

кожній точці фігури Ф відповідає певна точка фігури Ф₁;

різним точкам фігури Ф відповідають різні точки фігури Ф₁;

кожній точці фігури Ф відповідає будь- яка точка фігури Ф₁;

кожна точка фігури Ф є образом деякої точки фігури Ф₁;

кожній точці фігури Ф відповідають дві точн\ки фігури Ф₁.

Запитання 2

Перетворення однієї фігури в іншу називають переміщенням(рухом),якщо воно переводить будь-які дві точки Х і У фігури Ф у точки Х₁ і У₁ фігури Ф₁ так,що

варіанти відповідей

ХУ = Х₁У₁;

ХУ = 2Х₁У₁;

ХУ = У₁Х₁;

ХУ: Х₁У₁ як 2: 1.

Запитання 3

Під час переміщення:

варіанти відповідей

прямі переходять у прямі;

відрізки переходять у прямі;

відрізки переходять у промені;

промені переходять у відрізки;

відрізки переходять у відрізки;

прямі переходять у промені.

Запитання 4

Під час переміщення кут переходить:

варіанти відповідей

у прямий кут;

у рівний йому кут;

у розгорнутий кут;

у вертикальний кут.

Запитання 5

Дві фігури називаються рівними ,якщо:

варіанти відповідей

при переміщенні вони переходять одна в одну;

вони мають рівні площі;

вони мають рівні периметри;

при накладанні вони суміщаються.

Запитання 6

У яку фігуру переміщення переводить діагональ АС прямокутника АВСД?

варіанти відповідей

у сторону АВ;

у сторону ВС;

у діагональ ВД;

інша відповідь.

Запитання 7

КLMN- ромб.Переміщення кут КLM переводить у кут

варіанти відповідей

LMN;

MNK;

NKL;

інша відповідь.

Запитання 8

Дано точки А(2;5), В( 6;2), К(х;3), М( 8;0). Знайти х, якщо при переміщенні відрізок АВ переходить у відрізок КМ.

варіанти відповідей

5;

4;

-3;

6.

Запитання 9

Дано точки А(5 ;-4), В(6;7), С( 2;5), Д(1;6), М(2; -5) , К(0;9).При переміщенні відрізок АВ переходить у відрізок

варіанти відповідей

СД;

СМ;

ДМ,

Запитання 10

При переміщенні коло (х-3)²+у²=16 переходить у коло

варіанти відповідей

(х-3)²+у²=25;

(х+3)²+(у-3)²=16;

(х-5)²+у²- 4-12=0;

х²-у²=16.

Запитання 11

Коло х²+4х+у²-6у -12=0 при переміщенні переходить у коло

варіанти відповідей

(х-5)²+(у+4)²-35=0

х²+(у-2)² -3=22

(х-1)²+у²=16

(х+2)²+(у-3)²=16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест