Вектори на площині

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 27 разів
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати вектора D̅C̅, якщо С(2;-4), D(-3;-6).

варіанти відповідей

(5;2)

(5;-10)

(-5;-2)

(-1;-10)

Запитання 2

Знайдіть модуль вектора а̅(4;-3).

варіанти відповідей

1

7

5

√5

Запитання 3

Задано вектори а̅(5;-9) і в̅(2;1). Знайдіть координати вектора n̅= а̅ - в̅.

варіанти відповідей

(7; -8)

(-3; -10)

(3; 10)

(3; -10)

Запитання 4

Знайдіть скалярний добуток векторів а̅(-8;1) і в̅(2;3) .

варіанти відповідей

-19

-13

0

13

Запитання 5

При якому значенні m вектори а̅(6;9) і в̅(-2;m) колінеарні?

варіанти відповідей

-4

-6

3

-3

Запитання 6

При якому значенні n вектори а̅(-2;n) і в̅(4;10) перпендикулярні?

варіанти відповідей

80

1,8

0,8

0

Запитання 7

Знайдіть ∣А̅В∣, якщо А(-2;3), В(1;7)

варіанти відповідей

√17

√13

4

5

Запитання 8

На рисунку дано паралелограм АВСD. Знайдіть вектор-суму A̅B̅ + A̅D̅.

варіанти відповідей

 A̅C̅

D̅B̅

B̅D̅

C̅A̅

Запитання 9

Знайдіть кут між векторами a̅ і b̅ , якщо a̅(-3;0) і b̅(-1;1)

варіанти відповідей

90°

45°

60

Запитання 10

Відомо, що вершини трикутника розміщені в точках А(1;-2), В(2;1), С(1;3). Визначте вид кута А трикутника АВС.

варіанти відповідей

 гострий

тупий

 прямий


розгорнутий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест