Вектори на площині.

Додано: 29 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори на площині.
Тест виконано: 182 рази
14 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати вектора В̅А, якщо А(7;5), В(-4; 3).

варіанти відповідей

(11;2)

(3; -2)

(-11;8)

(3; 2)

Запитання 2

Знайдіть модуль вектора а̅(-8;-2).

варіанти відповідей

√20

√68

І-10І

√10

Запитання 3

Знайдіть координати вектора с̅=2а̅ + 3в̅, якщо а̅(9;4), в̅(-1;-2).

варіанти відповідей

с̅(16;6)

с̅(15;2)

с̅(-15;10)

с̅(17;2)

Запитання 4

При якому значенні m вектори а̅(m;6) і в̅(4;-3) колінеарні?

варіанти відповідей

-8

8

-4,5

-2

Запитання 5

При якому значенні с вектори а̅(-3;с) і в̅(12;с) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

4

-18 або 18

-6 або 6

Запитання 6

Відомо, що вершини трикутника розміщені в точках А(-2;-1), В(3;1), С(1;-4). Визначте вид кута В трикутника АВС.

варіанти відповідей

гострий

прямий

тупий

розгорнутий

визначити не можливо

Запитання 7

Відомо, що вершини трикутника розміщені в точках А(-2;-1), В(3;1), С(1;5). Знайдіть модуль вектора В̅D, якщо В̅D=2В̅С.

варіанти відповідей

1/2

4√5

2√5

0,25

Запитання 8

Знайдіть косинус кута між векторами а̅(5;12) і в̅(3;4).

варіанти відповідей

48/59

-29/65

63/79

63/65

Запитання 9

Визначте, які з векторів а̅(-1;3), в̅(2;-1/3), с̅(-1/2;-3) перпендикулярні.

варіанти відповідей

а̅ ⊥ в̅

в̅ ⊥ с̅

а̅ ⊥ с̅

с̅ ⊥ d̅

Запитання 10

Задано вектори m̅(4;-3) і n̅(-2;1). Знайдіть координати вектора а̅=m̅+n̅.

варіанти відповідей

(2;2)

(2;-2)

(-2;2)

(-6;4)

Запитання 11

Якщо початок і кінець вектора одна й та сама точка, він називається...

варіанти відповідей

колінеарним

перпендикулярним

рівним

нульовим

Запитання 12

ABCD – ромб, О – точка перетину його діагоналей. Який з векторів рівний вектору ВO?


варіанти відповідей

 BD

OD

DO

 CO

Запитання 13

ABCD – паралелограм. Знайдіть суму векторів АВ + BD + DC.


варіанти відповідей

BA

DA

BC

AC

Запитання 14

Колінеарні вектори - ...

варіанти відповідей

координати пропорційні

скалярний добуток дорівнює 0

лежать на одній прямій або на паралельних прямих

лежать на перпендикулярних прямих

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест