12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Вектори у просторі. Додавання і віднімання векторів.

Додано: 4 квітня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 114 разів
12 запитань
Запитання 1

Дано точки А(5;-6;7) і В(8;-2;7). Знайдіть модуль вектора АВ.̅

варіанти відповідей

5

25

√133

9√2

Запитання 2

Серед векторів ̅а(4;14;2), ̅b(2;7;-1), ̅с(0;0;3), ̅d(-6;-21;3) знайти колінеарні.

варіанти відповідей

̅a і ̅b

̅a і ̅c

̅a ̅d

̅b і ̅c

̅b і ̅d

Запитання 3

Дано точки А(1;0;-3), С(3;1;-4). Знайдіть координати вектора ̅АС.

варіанти відповідей

(-2;-1;1)

4;1;-7

(3;0;12)

(2;1;-1)

Запитання 4

Знайдіть координати вектора ̅СА + ̅МС, якщо А(8;1;1), М(4;5;-1), С(1;1;-1).

варіанти відповідей

(14;8;0)

(4;-4;2)

(-6;4;-2)

(4;-4;-2)

Запитання 5

Коли вектор ̅а(-1;2;3) відклали від початку координат, то дістали вектор ̅ОА. Які координати має точка А?

варіанти відповідей

(0;0;0)

(-1;0;0)

(-1;2;3)

(1;-2;-3)

Запитання 6

Відомі дві координати вектора ̅а(аxyz): аx = 4; аy = -12. Знайдіть його третю координату, якщо модуль вектора а дорівнює 13.

варіанти відповідей

3

±3

-3

9

Запитання 7

Задано точки А(5;4;1), В(1;0;2), С(x;y;z), D(2x;-3y;5). Знайдіть такі значення x, y і z, щоб виконувалась рівність ̅AB = ̅CD.

варіанти відповідей

x = -4; y = 1; z = 4

x = 4; y = 1; z = 4

x = -4; y = 1; z = 6

x = -4; y = 1; z = -6

Запитання 8

При яких значеннях m довжини векторів ̅a(2m;2;3) і b(-6;-2;m) будуть рівними?

варіанти відповідей

±5

±5 ∕ 2

±3

3

Запитання 9

Модуль вектора ̅с(x;y;z) дорівнює 9√̅3, його координати x і z є рівними, а координати x і y - протилежні числа. Знайдіть координати вектора ̅с.

варіанти відповідей

(9;-9;9); (-9;9;-9)

(9;-9;9)

(-9;9;-9)

(9;-9;-9); (-9;9;9)

Запитання 10

Знайдіть координати вектора ̅а, який є різницею векторів ̅MN і ̅MK, якщо N(5;-1;3), K(2;1;-1), а М - довільна точка простору.

варіанти відповідей

(3;-2;2)

(-3;2;-4)

(3;-2;4)

знайти неможливо

Запитання 11

У результаті паралельного перенесення образом точки А(-2;-1;3) є точка А1(-4;1;-5). Які координати має точка, що є образом точки В(7;-5;4) у результаті цього паралельного перенесення.

варіанти відповідей

(9;-7;12)

(5;-3;-4)

(-5;3;4)

(1;-5;3)

Запитання 12

Знайдіть координати точки М такої, що ̅CM - ̅MD = ̅0, якщо C(2;-4;-4), D(2;0;-6).

варіанти відповідей

(2;-2;5)

(-2;2;-5)

(0;2;-5)

(4;-4;10)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест