Підсумковий тест Дизайн.Теорія кольору.Бренд

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
35 запитань
Запитання 1

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Файл, у якому зберігається зображення

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень

Запитання 2

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 3

Чи є серед наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Якість векторних зображень погіршується під час масштабування, деформування, поворотів

Розмір файлів векторних зображень залежить від розміру малюнка та глибини кольорів

Розмір файлів векторних зображень залежить від кількості об’єктів на малюнку

Векторні зображення легко масштабуються та деформуються без втрати якості малюнків

Запитання 4

Оберіть, які властивості може мати растрове графічне зображення

варіанти відповідей

Роздільність

Глибина кольору

Краса

Розмір

Запитання 5

Яке графічне зображення складається з пікселів?

варіанти відповідей

3D зображення

Растрове

Векторне

Запитання 6

Що з наведеного належить до недолівків векторного зображення?

варіанти відповідей

Пікселізація зображення після збільшення

Складність реалістичного відтворення об'єктів навколишнього середовища

Відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображення

Складність редагування окремих елементів зображення

Запитання 7

Оберіть формати файлів векторних зображень

варіанти відповідей

.cdr

.gif

.jpg

.svg

.png

.wmf

Запитання 8

Оберіть формати файлів растрових зображень

варіанти відповідей

.cdr

.gif

.jpeg

.svg

.png

Запитання 9

Графічний дизайн -це

варіанти відповідей

а) процес створення макетів, будь-яких друкованих поліграфічних виробів, художніх складових web-сайтів та користувальницьких інтерфейсів.

б) процес, який включає весь спектр дій, направлених на благоустрій і озеленення приміщень або території.


в) процес створення об'єктів, які не мають прамого функціонального значення, але створені на принципах високого мистецтва й спроектовані на одержання емоційного художнього враження.

Запитання 10

1. Що таке колористика?

варіанти відповідей

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

 Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.


Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 11

2. Що таке кольорова модель?


варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 12

3. Що означає RGB?


варіанти відповідей

Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного і того ж кольору спектру, можуть відрізнятися один від одного ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного

Запитання 13

4. Що означає CMYK?


варіанти відповідей

Субтрактивна кольорова модель, використовується у поліграфії, перш за все при багатофарбовому (повноколірному) друці. Вона застосовується у друкарських машинах і кольорових принтерах.

Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).

Запитання 14

5. Що таке колірний круг?


варіанти відповідей

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).

Спосіб зрозуміти асоціації кольорів з різними речами та дозволяє зрозуміти, як кольори взаємодіють один з одним.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 15

6. Що таке композиція?


варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або навпаки, щось прибрати, так як це в свою чергу призведе до глибоких змін її характеру.

Запитання 16

7. Що таке лінія?


варіанти відповідей

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирні.

Коли лінія перетинає себе або іншу лінія, то утворюється фігура. Існують геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, трикутник) і органічні фігури (обриси листа, черепашки, квітки і т.д.).

Запитання 17

8. Що таке фігура?


варіанти відповідей

Коли лінія перетинає себе або іншу лінія, то утворюється фігура. Існують геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, трикутник) і органічні фігури (обриси листа, черепашки, квітки і т.д.)

Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирні.

Місце або арена дій, майданчик, де власне і знаходиться вся композиція. Може бути двомірний і тривимірний простір. Об'єкти в тривимірному просторі мають глибину і об'єм

Запитання 18

9. Що таке колір?


варіанти відповідей

Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.

Суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною

Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирн

Запитання 19

 10. Що таке світлотінь?


варіанти відповідей

Спостережуване на поверхні об'єкта розподілення освітленості, що створює шкалу яскравостей.

Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)

Запитання 20

11. Що таке колаж?


варіанти відповідей

Технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)

Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.

Запитання 21

 12. Що таке колорит?


варіанти відповідей

Технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)

Система співвідношення кольорів, що утворює певну єдність і є естетичним проявом барвистого різноманіття дійсності. Колорит один із найважливіших засобів емоційної виразності, істотний компонент художнього образу твору.


Запитання 22

Хто заснував Перську імперію?

варіанти відповідей

Ахемен

Дарій І

Камбіс ІІ

Кір ІІ Великий

Запитання 23

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ

варіанти відповідей

створена засобами мови узагальнена картина реальної дійсності або переживань митця у формі конкретного, життєво повного явища.

вживання слів у прямому значенні. 

тип художнього образу, в якому конкретно-чуттєва даність предмета зображення, крім власного, має значення зумисно прихованого натяку на якусь іншу ідею чи образ, що прямо не називаються, але маються на увазі й суттєво переоцінюють зміст того, про що йдеться відкрито, у прямій формі.

Запитання 24

Автологія

варіанти відповідей

створена засобами мови узагальнена картина реальної дійсності або переживань митця у формі конкретного, життєво повного явища.

вживання слів у прямому значенні

це тип художнього образу, в якому конкретно-чуттєва даність предмета зображення, крім власного, має значення зумисно прихованого натяку на якусь іншу ідею чи образ, що прямо не називаються, але маються на увазі й суттєво переоцінюють зміст того, про що йдеться відкрито, у прямій формі.

Запитання 25

Властивості художнього образу:

варіанти відповідей

картинність і конкретність

емоційність, змістовність

стислість і місткість

виразність, егоцентричність

Запитання 26

Книжковий шрифт

варіанти відповідей

один з основних елементів видання, головний носій відверненого знакового початку, єдиний носій тексту. 

збереження та активне передавання текстової інформації. 

це ідея, образ або предмет, що має власний зміст і одночасно представляє в узагальненій, нерозгорнутій формі деякий інший зміст.

Запитання 27

символ

варіанти відповідей

береження та активне передавання текстової інформації. Цю функцію називають комунікативною.

це ідея, образ або предмет, що має власний зміст і одночасно представляє в узагальненій, нерозгорнутій формі деякий інший зміст.

 один з основних елементів видання, головний носій відверненого знакового початку, єдиний носій тексту.

Запитання 28

Бренд це ?

варіанти відповідей

Переконлива обіцянка якості, обслуговування і цінності на тривалий період, що підтверджується випробуванням продукту, повторними покупками і задоволенням від використання"


Визначається однозначно як зареєстрована і юридично захищена марка або її частина.

Запитання 29

Товарний знак це?

варіанти відповідей

Переконлива обіцянка якості, обслуговування і цінності на тривалий період, що підтверджується випробуванням продукту, повторними покупками і задоволенням від використання".

Визначається однозначно як зареєстрована і юридично захищена марка або її частина.


Людина мислить знаками, образами, по які поняттями.

Запитання 30

Види товарних знаків :


варіанти відповідей

Словесні товарні знаки (літери, числа, слова), наприклад "Київстар", "SONY" (компанія "Sony") - тільки шрифтова композиція, в теорії дизайну називається логограми.

Комбіновані - змішані (комбінування слів і зображень).

бажано, мати смислове навантаження,

містити в собі згадку позитивних якостей товару або його використання;

образотворчі - графічний (малюнки, композиції, зображення), наприклад знак (логотип) "Mercedes", "Audi" і ін.

Запитання 31

Вимоги до товарного знаку :


варіанти відповідей

бути коротким , тобто з найменшою кількістю слів у реченні або складів у слові. Наддовгі назви складно засвоювати і важко відтворювати;

легко запам'ятовуватися;

привертати увагу (поєднанням букв або оригінальним зображенням);


Дочірні бренди просуваються в контексті материнського (наприклад, "УкрЕнерго-Альянс") - суттєва економія маркетингових бюджетів

Запитання 32

Товарні знаки в залежності від кількості власників поділяються:


варіанти відповідей

колективні - товарні знаки спілок, господарських асоціацій чи інших добровільних об'єднань підприємств, призначені для позначення випускаються і реалізуються ними товарів, мають єдиними якісними або іншими загальними характеристиками.

легко запам'ятовуватися;


бажано, мати смислове навантаження,


на індивідуальні - товарні знаки, власниками яких є окремі юридичні або фізичні особи;

Запитання 33

Варіанти структури товарних знаків (брендів) однієї компанії.

варіанти відповідей

Різні бренди об'єднані в систему, яка називається архітектурою бренду. У кожного бренду своє ім'я, образ і стиль, але сама компанія залишається невидимою для споживача.

товарні знаки спілок, господарських асоціацій чи інших добровільних об'єднань підприємств, призначені для позначення випускаються і реалізуються ними товарів, мають єдиними якісними або іншими загальними характеристиками.


Дочірні бренди просуваються в контексті материнського (наприклад, "УкрЕнерго-Альянс") - суттєва економія маркетингових бюджетів.

У третьому варіанті структури брендів використовується тільки материнський бренд, всі продукти носять його ім'я і в рекламі використовуються схожі образи і стиль.

Запитання 34

В даний час сильний товарний знак:

варіанти відповідей

несе художню цінність, отже вартість товару під цим знаком на 15-20% вище;

У третьому варіанті структури брендів використовується тільки материнський бренд, всі продукти носять його ім'я і в рекламі використовуються схожі образи і стиль

володіє образністю, інформативністю і оригінальністю - основними характеристиками рекламоспособности;

формує позитивне ставлення до товару (послуги), має високу ступінь лояльності;


реалізує міф про своє походження, елітарності, естетичної та інших цінностях. Самі образи і знаки несуть мегасмисл, який людина сприймає більшою мірою неусвідомлено.

Запитання 35

Торгова марка це ?

варіанти відповідей

Iм'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і їх відмінності від товарів або послуг конкурентів.

"це переконлива обіцянка якості, обслуговування і цінності на тривалий період, що підтверджується випробуванням продукту, повторними покупками і задоволенням від використання"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест