Величини логічного типу

Додано: 14 лютого
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
10 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює значення логічного виразу x <= 10, якщо х = 10?

варіанти відповідей

True 

False

Запитання 2

Чому дорівнює значення логічного виразу (A <= B) and (A = B - 2), якщо А = 2, В = 4?

варіанти відповідей

True 

False

Запитання 3

var x, y, z : Integer; A, B, C : Boolean;

Які оператори присвоювання допустимі? 

варіанти відповідей

z := x<y; 

A := x>y; 

C := A Or B;

C := A + B; 

Запитання 4

Які значення повертає функція BoolToStr(b,True)?

варіанти відповідей

'-1' 

'True' 

'False' 

'0' 

Запитання 5

Висловлюванню Значення Age належить проміжку від 10 до 18 відповідає логічний вираз

варіанти відповідей

(Age < 10) or (Age > 18) 

(Age >= 10) and (Age <= 18) 

(x>0) and (y>0) and (z>0) 

(x>0) or (y>0) or (z>0) 

Запитання 6

Висловлюванню Хоча б одне з чисел x, y, z - додатне відповідає логічний вираз

варіанти відповідей

(Age < 10) or (Age > 18) 

(Age >= 10) and (Age <= 18) 

(x>0) and (y>0) and (z>0) 

(x>0) or (y>0) or (z>0) 

Запитання 7

Оператор A := (X>5) and (X<10); реалізує дію

варіанти відповідей

Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y і X - парне число 

Змінній А присвоїти значення True, якщо 5<X<10 

Змінній А присвоїти значення True, якщо X - парне число 

Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y 

Запитання 8

Оператор A := X>Y; реалізує дію

варіанти відповідей

Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y і X - парне число 

Змінній А присвоїти значення True, якщо 5<X<10 

Змінній А присвоїти значення True, якщо X - парне число 

Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y 

Запитання 9

Оператор A := (X mod 2 = 0) and (X>Y);  реалізує дію

варіанти відповідей

Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y і X - парне число 

Змінній А присвоїти значення True, якщо 5<X<10 

Змінній А присвоїти значення True, якщо X - парне число 

Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y 

Запитання 10

Яке значення буде виведено в поле Edit1?

var X, Y, Z : Integer; A : Boolean;

begin

X := 10; Y := 12; Z := 30;

A := (X < Y) аnd (Y < Z) аnd (Z mod Y = 0); 

Edit1.Text := BoolToStr(A,False); 

end; 

варіанти відповідей

3

7

0

-5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест