23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Відбивання світла. Дзеркала (2)

Додано: 12 липня
Предмет: Фізика, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Промінь переходить зі скла у повітря. Як при цьому змінюється швидкість поширення світла?

варіанти відповідей

Зменшується

Збільшується

Не змінюється

Відповідь залежить ві виду скла

Запитання 2

Укажіть правильне твердження. При переході світлового променя з води у скло...

варіанти відповідей

кут падіння більший за кут заломлення

кут падіння менший за кут заломлення

кут падіння дорівнює куту заломлення

для червоного світла кут падіння більший за кут заломлення, а для фіолетового світла - навпаки

Запитання 3

Яке зображення дає плоске дзеркало?

варіанти відповідей

Дійсне пряме

Дійсне обернене

Уявне пряме

Уявне обернене

Запитання 4

Утворення тіней пояснює закон...

варіанти відповідей

прямолінійного поширення світла

відбивання світла

заломнення світла

незалежності поширення світлових пучків

Запитання 5

Укажіть,за якої умови непрозорий предмет дає чітку тінь без півтіні.

варіанти відповідей

Предмет освітлюється кількома джерелами світла

Предмет освітлюється кількома точковими джерелами світла

Джерело світла точкове

Предмет освітлюється потужним, значних розмірів джерелом світла

Запитання 6

У ясну місячну ніч на поверхні води виникає "місячна доріжка". Це пояснюється...

варіанти відповідей

відбиванням світла від гладкої поверхні води

поглинанням світла водою

відбиванням світла від великої кількості дрібних хвиль на поверхні води

повним внутрішнім відбиванням

Запитання 7

Людина, що стоїть на березі озера, бачить у дзеркальній поверхні води зображення Сонця. Куди переміщуватиметься це зображення, якщо людина наближатиметься до озера? Сонячні промені вважайте паралельними.

варіанти відповідей

Зображення віддалятиметься від берега

Зображення залишатиметься на місці

Зображення наближатиметься до берега

Зображення зникне

Запитання 8

Вікно має форму прямокутника. Якою геометричною фігурою може бути частина підлоги , освітлена сонячними променями?

варіанти відповідей

Лише квадратом

Лише ромбом

Лише прямокутником

Паралелограмом

Запитання 9

Як змінюється довжина тіні людини, що віддаляється від ліхтаря?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Відповідь залежить від висоти ліхтаря