Види деформації. Сила пружності

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
23 запитання
Запитання 1

Деформація — це

варіанти відповідей

зміна форми або розмірів тіла.

зміна положення тіла

зміна агрегатного стану

Запитання 2

деформація, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, це...


варіанти відповідей

пластична деформація

пружна деформація

деформація зсуву

деформація вигину

Запитання 3

Деформація - це...

варіанти відповідей

зменшення розмірів тіла

збільшення розмірів тіла

зміна форми та (або) розмірів тіла

зміна форми тіла, що рухається прямолінійно та рівномірно

Запитання 4

Зазначте усі правильні відповіді.

Деформації бувають...

варіанти відповідей

пружні

пластичні

пружинні

пластилінові

жорсткі

м'які

Лінійні

Запитання 5

Зазначте усі правильні відповіді.

За характером зміщення частин тіла розрізняють деформації...

варіанти відповідей

зсуву

стиснення

розтягнення

вигину

кручення

кочення

обертання

сковзання

Запитання 6

Фізичну величину, яка дорівнює зміні довжини тіла при деформації розтягнення або стиснення, називають...

варіанти відповідей

довжиною

видовжанням

видовженим

видовженням

Запитання 7

Силу, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан, називають...

варіанти відповідей

силою сталої форми

силою пружності

силою антидеформації

силою пружинності

Запитання 8

Яку силу визначає закон Гука?

варіанти відповідей

Силу реакції опорі

Силу пружності

Силу тертя спокою

Силу тертя кочення

Запитання 9

Види деформації :....

варіанти відповідей

розтягнення

стиснення

вигин

кручення

зсув

Поворот

Розрив

Запитання 10

Закон Гука

варіанти відповідей

F=kx

F=mx

F=km

Запитання 11

Сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан. 


варіанти відповідей

Сила тяжіння 

Сила пружності

Вага тіла

Сила тертя

Запитання 12

Сила пружності - це сила, яка...

варіанти відповідей

натягує підвіс

виникає під час деформації тіла

виштовхує тіло з рідини, в яку воно занурене

яка виникає внаслідок ковзання одного тіла по поверхні іншого

Запитання 13

Деформація буває:

варіанти відповідей

пластична

пружна

тверда

міцна

інше

Запитання 14

Вид деформацій розрізняють за ...

варіанти відповідей

величиною сили пружності, що діє на тіло. 

 тим, як саме частини тіла зміщуються одна відносно одної. 

 напрямом сили пружності, що діє на тіло.

тим, наскільки частини тіла зміщуються одна відносно одної.

Запитання 15

Який це вид деформації?  

варіанти відповідей

Розтягнення 

 Стискання 

 Кручення 

 Зсув 

 Вигин

Запитання 16

Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають ...

варіанти відповідей

пластичними

пружними

в залежності від напряму сили пружності, що діє на тіло, або пружними, або пластичними.


Запитання 17

Закінчіть речення:

1. "Якщо після припинення дії зовнішніх сил тіло повністю відновило свої форму і розміри, то воно зазнало ..."

2. "Якщо форма і розміри не відновилися, тіло зазнало ..."

варіанти відповідей

1. пружної деформації

2. пластичної деформації

1. пластичної деформації

2. пружної деформації

Запитання 18

Які деформації розрізняють за характером зміщення частин?

варіанти відповідей

деформації розтягнення та стиснення

деформації розтягнення (стиснення), вигину, зсуву, кручення

деформації пружні, пластичні, крихкі

Запитання 19

Закінчіть речення: "Залежно від «реакції» матеріалу на деформацію розрізняють ...?

варіанти відповідей

деформації пружні, пластичні, крихкі

деформації розтягнення (стиснення), вигину, зсуву, кручення

пружні, пластичні, крихкі матеріали

Запитання 20

Які деформації зверху вниз зображені на малюнку?

варіанти відповідей

вигин, зсув, розтягнення (стиснення), кручення

розтягнення (стиснення), вигин, зсув, кручення

кручення, розтягнення (стиснення), вигин, зсув,

Запитання 21

Силу пружності визначають за формулою:

варіанти відповідей

F= - kx

F= mg

F= -μN

F= ρgV

Запитання 22

Під час деформації змінюється ...

Зазначте усі правильні відповіді

варіанти відповідей

форма тіла

маса тіла

розмір тіла 

колір тіла

Запитання 23

Закінчіть речення:

1. "Якщо після припинення дії зовнішніх сил тіло повністю відновило свої форму і розміри, то воно зазнало ..."


варіанти відповідей

пружної деформації


пластичної деформації


Лінійної деформації

Слабкої деформації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест