Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя.

Тест виконано: 735 разів
26 запитань
Запитання 1

Сила - це фізична величина, яка

варіанти відповідей

є мірою взаємодії одного тіла на інше

є мірою інертності тіла

характеризує рух

характеризує речовину

Запитання 2

Вага тіла позначається

варіанти відповідей

m

Р

L

F

Запитання 3

Сила, з якою тіло діє на опору або підвіс, називається

варіанти відповідей

Вага тіла

сила реакції опори

сила тяжіння

прискорення вільного падіння

Запитання 4

Сила, з якою Земля притягує до себе будь-які тіла називається

варіанти відповідей

Вага тіла

сила реакції опори

сила тяжіння

прискорення вільного падіння

Запитання 5

За якою формулою можна визначити вагу тіла?

варіанти відповідей
Запитання 6

На якому малюнку тіло знаходиться в стані невагомості?

варіанти відповідей
Запитання 7

Одиниця вимірювання ваги в СІ

варіанти відповідей

кг

кг/м3

м3

Н

Запитання 8

Прискорення вільного падіння дорівнює

варіанти відповідей

8,9 Н/кг

9,8 Н/кг

7,8 Н/кг

6,4 Н/кг

Запитання 9

Яка сила тяжіння діє на камінь масою 2,5 кг?

варіанти відповідей

56 Н

52 Н

64 Н

25 Н

Запитання 10

Якою є вага тіла масою 200 г?

варіанти відповідей

20 Н

2 Н

25 Н

52 Н

Запитання 11

Сила, що виникає в деформованому тілі називається ...

варіанти відповідей

сила пружності

сила тяжіння

сила тертя

.. вага тіла

Запитання 12

Причиною виникнення сили пружності є ...

варіанти відповідей

 нерівності між поверхнями

сили гравітаційної взаємодії

сили міжмолекулярної взаємодії

сили деформації в опорі

Запитання 13

Яким приладом вимірюють силу?

варіанти відповідей

термометром

динамометром

лінійкою

вагою

Запитання 14

7. Закінчіть речення: «Якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла, то…» 

варіанти відповідей

а) значення швидкості руху тіла збільшується;


б) значення швидкості руху тіла зменшується;


в) змінюється лише напрямок швидкості руху тіла;


г) змінюється значення і напрямок швидкості руху тіла.


Запитання 15

3. Формула закону Гука: 

варіанти відповідей

а) x ₌ kFпруж ;      

б) Fпруж ₌ k x ;      

в) Fпруж ₌ x ∕ k     

г) Fпруж ₌ k ⁄ x .

Запитання 16

2. Закінчіть речення: «Деформації називаються пружними, якщо після припинення дії сили тіло…» 

варіанти відповідей

а) руйнується;


б) повністю відновлює форму;


в) частково відновлює форму;


г) продовжує змінювати форму.

 


Запитання 17

Жорсткість якого тіла більша?

варіанти відповідей

а) Першого;

б) Другого;

в) Однакова;

г) Не можна визначити.

Запитання 18

Яку фізичну величинупозначають х у формулі закону Гука?

варіанти відповідей

а) Видовження;

б) Коефіцієнт видовження;

в )Жорсткість тіла;

г) Коефіцієнт деформації.

Запитання 19

Які види деформації вам відомі?

варіанти відповідей

а) Розтягення;

б) Нагрівання;

в) Вигин;

г) Увігнута деформація;

д) Кручення;

е) Зсув;

є) Охолодження;

ж) Плавлення.

Запитання 20

Деформація - це ...

варіанти відповідей

а) ... зміна швидкості тіла

б) ... зміна форми та (або) розмірів тіла

в) ... зміна розміру та кольору тіла

г) ... зміна маси тіла

Запитання 21

Під дією якої сили пружину жорсткістю 50 H/м стискають на 8 см?

варіанти відповідей

а) 10Н.

б) 4Н.

в) 25 Н.

г) 40Н.

Запитання 22

Однією з причин виникнення сили тертя є

варіанти відповідей

 Сила тяжіння дотичних поверхонь  

Сили пружності дотичних поверхонь

 Взаємне притягання молекул дотичних поверхонь

Запитання 23

Мастилом змащують поверхні, що труться для

варіанти відповідей

 Зменшення сили пружності

Збільшення тертя

  Зменшення тертя

Збільшення маси тіла

Запитання 24

Цвях, вбитий в дошку, утримується в дошці силою

варіанти відповідей

 Пружності дошки

 Тертя ковзання

Тертя спокою

Вагою тіла

Запитання 25

Чому важко шити іржавою голкою?

варіанти відповідей

 В іржавої голки більший коефіцієнт тертя ніж в голки, яка неіржава. Коефіцієнт тертя більший, значить, сила тертя голки об тканину також збільшується

 В іржавої голки менший коефіцієнт тертя ніж в голки, яка неіржава. Коефіцієнт тертя менший, значить, сила тертя голки об тканину також збільшується

 В іржавої голки менший коефіцієнт тертя ніж в голки, яка неіржава. Коефіцієнт тертя більший, значить, сила тертя голки об тканину також збільшується

Запитання 26

Автомобіль при гальмуванні зупиняє сила

варіанти відповідей

 Тертя ковзання

Тертя кочення

 Тертя спокою

Тяжіння, що діє на тіло

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест