Види доходів, які одержує населення.

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Економіка, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як називається заробітна плата, яку працівник одержує в грошовій формі:

варіанти відповідей

погодинна

реальна

номінальна

мінімальна

Запитання 2

Виберіть правильне закінчення речення: "Існує багато систем оплати праці, але основних є дві - це...":

варіанти відповідей

мінімальна і середня

відрядна і погодинна

номінальна і реальна

основна і додаткова

Запитання 3

Вкажіть, який із зазначених ринків обслуговується фондовою біржею:

варіанти відповідей

ринок праці

ринок цінних паперів

ринок землі

ринок грошей

Запитання 4

Вкажіть, яка з наведених установ не відноситься до фінансово-кредитних посередників:

варіанти відповідей

комерційний банк

торговий дім

інвестиційний фонд

кредитна спілка

Запитання 5

Вкажіть, яка з наведених установ не відноситься до торгових посередників:

варіанти відповідей

аукціон

торгово-промислова палата

ярмарок

довірчі товариства

Запитання 6

Вкажіть, про який показник йдеться в наступному твердженні: "Сумарна ринкова вартість усіх товарів і послуг вироблених національними виробниками на території країни та за кордоном":

варіанти відповідей

валовий внутрішній продукт

валовий національний продукт

національний дохід

чистий внутрішній продукт

Запитання 7

Виберіть правильне закінчення твердження: "Валовий внутрішній продукт - це...":

варіанти відповідей

сумарна ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, створених в країні впрдовж року

сумарна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, створених національними виробниками

сумарний обсяг усіх товарів і послуг, вироблених національними виробниками впродовж року

сумарна додана вартість, створена національними виробниками впродовж поточного року

Запитання 8

Виберіть правильне закінчення твердження: "Інфляція в економіці проявляється як...":

варіанти відповідей

масове зниження цін на товари та послуги

масове підвищення цін на споживчі товари та послуги

масове підвищення цін на продукцію, вироблену в певній галузі

збільшення ринкових цін на окремих товарних ринках

Запитання 9

Вкажіть, за яким принципом економісти виділяють помірну, галопуючу і гіперінфляцію:

варіанти відповідей

за темпом зростання цін

за наслідками для економіки

за передбачуваністю

за причинами її виникнення

Запитання 10

Виберіть правильне закінчення твердження: "Безробіттям називається ситуація в економіці, коли...":

варіанти відповідей

частина населення країни не бере участі у суспільному виробництві

частина працездатного населення служить у Збройних силах або навчається

частина працездатного населення не має роботи, але активно її шукає

частина населення не шукає робочих місць, оскільки зайняті підприємництвом

Запитання 11

Вкажіть, до якої категорії населення відноситься студент денного відділення університету:

варіанти відповідей

працездатний, економічно активний

працездатний, економічно неактивний

непрацездатний, економічно неактивний

економічно активний, зайнятий

Запитання 12

Виберіть правильне закінчення твердження: "Безробіття, яке пов'язане з падінням попиту на працівників певних професій у зв'язку з запровадженням у виробництво нових технологій, називається..."

варіанти відповідей

циклічним

структурним

фрикційним

сезонним

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест