Види забруднень

Додано: 9 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: Види забруднень
28 запитань
Запитання 1

Як називається очищення стічної води , яке полягає у використанні спеціальних мікроорганізмів що харчуються органічними домішками, розкладаючи їх до простих не шкідливих сполук ?


варіанти відповідей

механічне

хімічне

біологічне

оборотна система

Запитання 2

До якого виду забруднень навколишнього середовища відноситься металургійна промисловість, котельні теплоелектростанцій?


варіанти відповідей

радіаційне

електромагнітне

шумове

теплове

Запитання 3

Засмічення планети пластиком відноситься до групи забруднень


  

  

варіанти відповідей

біологічних

 механічних

хімічних

фізичних

Запитання 4

До природного забруднення довкілля належать:

варіанти відповідей

виверження вулканів

лісові пожежі

аварії на АЕС

ядерні війни

Запитання 5

Вкажіть наслідки антропогенового забруднення

варіанти відповідей

потрапляння отрутохімікатів у підземні води

 пожежі внаслідок удару блискавки

смерчі

 глобальне потепління

 виверження вулканів

сміттєзвалища

Запитання 6

До глобальних екологічних проблем належать:

варіанти відповідей

скорочення сільськогосподарських угідь

електромагнітне випромінювання

техногенні катастрофи

перенаселення

Запитання 7

  Які негативні наслідки спричинила аварія на ЧАЕС?

                        


варіанти відповідей

Розповсюдження радіаційного забруднення.

Підвищення середньорічної температури.

Збільшення ймовірності підвищення сейсмічності в ре­гіоні.

Паводки.

Запитання 8

Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

                     


варіанти відповідей

Недосконалість законів про охорону природи.

Низька екологічна культура населення.

Надмірна хімізація сільського господарства та індуст­ріалізація.

Усі відповіді правильні.

Запитання 9

  Які з напрямів екологічної політики України відпо­відають стратегії ресурсозбереження і природоохорони?

                       


варіанти відповідей

Розвиток міжнародної співпраці у сфері екології.

 Екологізація всіх видів людської діяльності й еколо­гічної культури.

Упровадження і жорсткий контроль ефективного ре- сурсокористування.

 Усі відповіді правильні.

Запитання 10

Призводить до збільшення захворювань раком шкіри на 5-7%, що складає 6-9 тисяч населення на європейській території:


варіанти відповідей

кислотні опади

потепління клімату

пестициди

стоншення озонового екрану

Запитання 11

До якої причини розвитку екологічної кризи належить не надання екосистемам можливості для самоочищення та самовідновлення ?


варіанти відповідей

екстенсивне використання природних ресурсів

адміністративно – командне концетрування

інтенсивн хімізація та хибні способи організації с/г виробництва

низький рівень екологічної освіти

Запитання 12

М’який ультрафіолет у малій дозі призводить до:


варіанти відповідей

сонячних опіків

згубного впливу на шкіру

теплова енергія

засмага і синтез вітаміну Д

Запитання 13

До альтернативних джерел енергії відносяться:варіанти відповідей

 енергія вітру, припливів та відпливів, гідроенергетика

  

  теплова та ядерна енергетика, гідроенергетика

 

  енергія сонця, вітру, Землі, хвиль та припливів, біомаси

 

  сонячна енергія, біопаливо, теплова енергетика

Запитання 14


Видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням частинок пилу, краплин туману, газоподібних забруднювачів і диму, – це:
варіанти відповідей

 урбанізація

 

   смог

  

  парниковий ефект

  озонові «діри»

  

Запитання 15

Наслідком викидів сірчистого газу в атмосферу є:


варіанти відповідей

   засолення ґрунтів

  цвітіння водойм

  

  озонові «діри»

 кислотні дощі

  

Запитання 16

Руйнування верхніх горизонтів ґрунту сильними вітрами або водними потоками, – це:

варіанти відповідейваріанти відповідей

 ерозія

 

   евтрофікація

  

  смог


   парниковий ефект

Запитання 17

Які основні речовини руйнують озоновий шар?


варіанти відповідей

Ангідрит сірчистий.

Оксиди нітрогену та фреони.

Завислі речовини.

Стироли та феноли. 

Запитання 18

Як називається технологія, згідно з якою сировина використовується повністю в замкнутому циклі?


варіанти відповідей

Економія ресурсів.

Безвідходні технології.

Маловідходні технології.

Утилізація відходів. 

Запитання 19

У вигляді, якої хвороби проявляється гостра біологічна дія радіації?


варіанти відповідей

гіпертонія

променева

лейкоцетоз

тромбофлебіт

Запитання 20

Радіоактивний йод накопичується у:

варіанти відповідей

м’язах

печінці

щитоподібній залозі

рівномірно по організмі

Запитання 21

Повторне використання шляхом переробки відходів виробництва, речей, продуктів, які втратили свої корисні якості, називається:

 

 

  

варіанти відповідей

Урбанізація

 Утилізація

 Деградація

Рекультивація

Запитання 22

Забруднення гідросфери пестицидами відноситься  до забруднення:     

варіанти відповідей

радіоактивного

механічного

біологічного

хімічного

Запитання 23

Головними загрозами для біорізноманіття є:


варіанти відповідей

Деградація середовища існування

Експлуатація

Забруднення довкілля

Зміна клімату

Інвазійні види та хвороби

Все вищеперераховане

Запитання 24

  Що називають сукупністю наукових, правових і тех­нічних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення та збереження природних ресурсів, а також на забезпечення екологічної рівноваги?

                  


варіанти відповідей

Оцінку навколишнього природного середовища.

Компенсацію за збитки, нанесені навколишньому при­родному середовищу.

Охорону навколишнього природного середовища.

Контроль за використанням навколишнього природно­го середовища.

Запитання 25

Що є екологічним результатом природоохоронної діяльності?

   


варіанти відповідей

Підтримання екологічної рівноваги.

Зменшення обсягів забруднювальних речовин, які по­трапляють у біосферу.

Збільшення кількості природних ресурсів.

Покращання якості придатних для використання при­родних ресурсів.

Запитання 26

Відновним природним ресурсом -є:

варіанти відповідей

нафта;

торф;

вугілля;

енегія вітру..

Запитання 27

Руйнування оонового шару - це:

варіанти відповідей

регіональна екологічна проблема;

локальна екологічна проблема;

глобальна екологічна прблема;

не екологічна прблема.

Запитання 28

Екологічною проблемою України є:

варіанти відповідей

загибель коропів від забруднення;

загроза вимирання качкодзьобів;

деградація грунтів;

танення вічної мерзлоти.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест