Відомості із синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення. Другорядні члени речення

Додано: 18 березня
Предмет: Українська мова, 5 клас
12 запитань
Запитання 1

Синтаксис - це розділ мовознавства, що вивчає

варіанти відповідей

словниковий склад мови;

значущі частини слова, їхнє значення і функціонування;

словосполучення і речення;

звуковий склад мови;

Запитання 2

Два і більше самостійних слова, одне з яких є головним, а інше - залежним називається... .

варіанти відповідей

реченням;

словосполученням;

текстом;

словом.

Запитання 3

Оберіть рядок, у якому всі сполучення слів є словосполученнями.

варіанти відповідей

вищий за тата; на роботі; настала весна;

схожа на маму; вчитися добре, брат і сестра;

переді мною; день і ніч; весняний день;

ранкове сонце; написати твір; стоїть переді мною.

Запитання 4

Не є словоспллученням

варіанти відповідей

два і більше самостійних слова, одне з яких є головним, а інше - залежним;

підмет і присудок;

однорідні члени речення;

прикметник з іменником;

іменник чи займенник з прийменником.

Запитання 5

Оберіть сполучення слів, які НЕ є словосполученням

варіанти відповідей

хліб і сіль;

блакитне небо;

пливе човен;

прочитати повість;

на дереві.

Запитання 6

Граматична основа речення складається з двох членів у рядку

варіанти відповідей

Від добра добра не шукають.

Язик до Києва доведе.

Щастя завжди треба виборювати.

Гарними розмовами гостей не наситиш.

Запитання 7

За емоційним забарвленням речення поділяються на

варіанти відповідей

прості та складні

розповідні й окличні

окличні та неокличні

спонукальні й окличні

Запитання 8

У реченні Усяка пташка своє гніздо знає виділене слово є

варіанти відповідей

додаток

означення

обставина

присудок

Запитання 9

У реченні Мовчанка гнів гасить підметом є слово

варіанти відповідей

Мовчанка

гнів

гасить

Запитання 10

У якому реченні виділене слово є означенням?

варіанти відповідей

Сонце вже ховалось за гори.

Узгір’я хмариною спускалось в море.

Повіяв ранковий вітер.

Кожна травичка на своєму корені росте.

Запитання 11

Яке слово у реченні є підметом Я вранці голос горлиці люблю

варіанти відповідей

я

голос

горлиці

Запитання 12

Оберіть те, що стосується поданого речення

І лунають на калині ніжні співи солов’їні

варіанти відповідей

спонукальне

розповідне

просте

окличне

неокличне

односкладне

двоскладне

поширене

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест