Виконання тренувальних вправ та розв’язок розрахункових задач з органічної хімії

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 152 рази
31 запитання
Запитання 1

До елементів-органогенів відносяться:

варіанти відповідей

Карбон

Гідроген

Калій

Берилій

Оксиген

Стронцій

Нітроген

Запитання 2

Атоми якого хімічного елементу містить кожна органічна сполука?

варіанти відповідей

Оксиген

Гідроген

Нітроген

Карбон

Запитання 3

Назвіть основний тип хімічного зв'язку в органічних речовинах

варіанти відповідей

йонний

ковалентний

водневий

Запитання 4

Позначте речовини відсутні серед органічних:

варіанти відповідей

прості

складні

атомної будови

молекулярної будови

Запитання 5

Явище існування речовин з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою молекул - це...

варіанти відповідей

ізомерія

гомологія

алотропія

адсобція

Запитання 6

Які речовини переважають в живій природі?

варіанти відповідей

органічні

неорганічні

Запитання 7

Перший представник гомологічного ряду насичених вуглеводнів - це...

варіанти відповідей

метан

етан

бутан

пропан

Запитання 8

Який тип формули зображено на малюнку?

варіанти відповідей

молекулярна

структурна

електронна

Запитання 9

Які речовини відповідають загальній формулі СnH2n-2?

варіанти відповідей

алкани

алкени

алкіни

арени

Запитання 10

Які речовини відповідають загальній формулі СnH2n+2?

варіанти відповідей

алкани

алкени

алкіни

арени

Запитання 11

Назвіть речовину С7H16

варіанти відповідей

метан

пропан

гептан

декан

Запитання 12

Назвіть речовину С5H10

варіанти відповідей

пентан

пентен

пентін

Запитання 13

Назвіть речовину С10H18

варіанти відповідей

декан

декен

декін

Запитання 14

Який тип зв'язків характерний для алкенів?

варіанти відповідей

одинарний

подвійний

потрійний

Запитання 15

Який тип зв'язків характерний для алканів?

варіанти відповідей

одинарний

подвійний

потрійний

Запитання 16

Який тип реакцій характерний для ненасичених вуглеводнів?

варіанти відповідей

заміщення

приєднання

обміну

розкладу

Запитання 17

Який тип реакцій характерний для насичених вуглеводнів?

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

обміну

розкладу

Запитання 18

Назвіть продукти повного окиснення вуглеводнів

варіанти відповідей

вода

водень

вуглекислий газ

угарний газ

Запитання 19

Реакція сполучення багатьох однаковий молекул в одну макромолекулу, називається реакцією...

варіанти відповідей

гідрогенізації

естерифікацій

полімерізації

поліконденсації

Запитання 20

Речовина, яка взята для проведення будь-якої реакції полімерізації, називається...

варіанти відповідей

мономером

структурною ланкою

ступенем полімерізації

Запитання 21

Завдяки яким фізичним і хімічним властивостям поліетилен став широковживаним матеріалом ля виготовлення труб, посуду тощо

варіанти відповідей

висока активність з кислотами та лугами

низька активність відносно кислот та лугів

термопластичність

токсичність

Запитання 22

Природна оліїста суміш рідких вуглеводів та деяких неорганічних речовин - це...

варіанти відповідей

кам'яне вугілля

нафта

природній газ

Запитання 23

Спосіб переробки нафти, що базується на різності в температурах кипіння її окремих компонентів?

варіанти відповідей

коксування

перегонка

естерифікація

Запитання 24

До оксигеновмісних органічних речовин відносяться:

варіанти відповідей

спирти

карбонові кислоти

білки

вуглеводні

вуглеводи

амінокислоти

Запитання 25

Назвіть якісну реакцію на глюкозу:

варіанти відповідей

взаємодія з йодом

взаємодія з купрум гідроксидом

взаємодія з бромною водою

взаємодія з аргентум оксидом

Запитання 26

Які речовини є основним джерелом енергії для людини?

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

Запитання 27

Назвіть речовини, що відносяться до природних полімерів

варіанти відповідей

крохмаль

поліетилен

полівінілхлорид

целюлоза

Запитання 28

Назвіть речовину, що поєднує властивості і кислоти і основи (має амфотерні властивості)

варіанти відповідей

етанова кислота

стеаринова кислота

пальмітинова кислота

аміноетанова кислота

Запитання 29

Природні полімери, які утворені амінокислотами

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

Запитання 30

Назвіть речовини, які утворюються при взаємодії трьохатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот:

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

Запитання 31

Назвіть структуру білкової молекули, яка стійка до нагрівання

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест