1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Використання вбудованих функцій, Функція IF

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
33 запитання
Запитання 1

До математичних функцій табличного процесора відносяться

варіанти відповідей

модуль числа

округлення

арифметичний квадратний корінь

мінімум

максимум

середнє арифметичне

Запитання 2

Логічними функціями є

варіанти відповідей

IF

OR

ELSE

AND

END

NOT

Запитання 3

Яке призначення статистичних функцій?

варіанти відповідей

Математичні обчислення над даними комірок 

Опрацювання текстових даних 

Перевірка відповідності значення комірки певній умові 

Аналіз значень діапазонів комірок 

Запитання 4

Яку формулу слід використати для підрахунку кількості від’ємних чисел у діапазоні D5:J12? 

варіанти відповідей

 =COUNT(D5:J12) 

 =SUMIF(D5:J12;”<0”) 

 =COUNTIF(D5:J12;”<0”) 

 =AVERAGE(D5:J12)

Запитання 5

Що є першим аргументом логічної функції IF?

варіанти відповідей

Назва функції 

Вираз або посилання (у разі хибності логічного виразу) 

Умова (логічний вираз) 

Вираз або посилання (у разі істинності логічного виразу) 

Запитання 6

Коли функція OR має значення істина?

варіанти відповідей

Коли всі її аргументи хибні

Коли хоча б один з її аргументів хибні

Коли хоча б один з її аргументів - істина 

Коли всі її аргументи - істина 

Запитання 7

Як позначають знак операції відношення «не дорівнює»?

варіанти відповідей

<>  

<  

=

Запитання 8

В комірку А1 введено формулу =IF(B1<>6);”ТАК”;”НІ”).

Позначте всі правильні твердження

варіанти відповідей

Якщо комірка B1 містить число 12, то в комірці А1 з’явиться “НІ” 

Якщо комірка B1 містить число 6, то в комірці А1 з’явиться “ТАК

Якщо комірка B1 містить число 6, то в комірці А1 з’явиться “НІ” 

Якщо комірка B1 містить число 12, то в комірці А1 з’явиться “ТАК” 

Запитання 9

Що таке діапазон комірок?

варіанти відповідей

Упорядковані за алфавітом комірки з даними 

Імена і адреси комірок, використані у посиланнях 

Дані, якими оперує функція

Сукупність комірок, які можна опрацьовувати як єдине ціле 

Запитання 10

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 11

Як називається адреса клітинки, якщо при копіюванні вона залишається незмінною? 

варіанти відповідей

абсолютна

відносна

мішана

Запитання 12

Яка адреса активної клітинки?

варіанти відповідей

А5

D5

D1

5D

Запитання 13

Якого кольору діапазон клітинок C2:G9?

варіанти відповідей

Зеленого

Синього

Червоного

Запитання 14

З чого складається адреса клітинки таблиці?

варіанти відповідей

номер стовпця

номер рядка та стовпця

 номер стовпця та рядка

  клітинка не має адреси

Запитання 15

Визнач правильну адресу клітинки таблиці

варіанти відповідей

Л10

10L

L10

Запитання 16

У клітинках можуть знаходитися ....

варіанти відповідей

фотографії

формула

текст

діаграма

число

Запитання 17

Курсор для зміни ширини стовпця

варіанти відповідей
Запитання 18

Вибери НЕправильно записані формули:

(обери декілька варіантів відповіді, всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

=A1+2*C3

=A1+2х

=A1+2+C3

С1=A1+C3

Запитання 19

Оберіть абсолютні посилання

варіанти відповідей

K7 ; G15

$K7 ; G$15

K$7 ; $G15

$K$7 ; $G$15

Запитання 20

Оберіть мішані посилання

варіанти відповідей

K7 ; G15

$K7 ; G$15

K$7 ; $G15

$K$7 ; $G$15

Запитання 21

Оберіть відносні посилання

варіанти відповідей

K7 ; G15

$K7 ; G$15

K$7 ; $G15

$K$7 ; $G$15

Запитання 22

Вкажіть правильний запис формули

варіанти відповідей

=N2+C3

N2+C3

2N+3C

=2N+3C

Запитання 23

Які категорії функцій є в Excel?

варіанти відповідей

Фінансові

Точні

Математичні

Статистичні

Логічні

Запитання 24

В комірку А1 введено формулу =IF(B1<>6);”ТАК”;”НІ”).

Позначте всі правильні твердження

варіанти відповідей

Якщо комірка B1 містить число 12, то в комірці А1 з’явиться “НІ” 

Якщо комірка B1 містить число 6, то в комірці А1 з’явиться “ТАК

Якщо комірка B1 містить число 6, то в комірці А1 з’явиться “НІ” 

Якщо комірка B1 містить число 12, то в комірці А1 з’явиться “ТАК” 

Запитання 25

Щоб виділити несуміжні діапазони комірок в MS Excel …

варіанти відповідей

утримувати Shift

утримувати Alt

утримувати Ctrl

утримувати Tab

утримувати Alt+Enter

Запитання 26

Результатом обчислення у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

12

8

10

16

20

Запитання 27

Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака 

варіанти відповідей

$

=

+

*

Запитання 28

Яке призначення статистичних функцій?

варіанти відповідей

Математичні обчислення над даними комірок 

Опрацювання текстових даних 

Перевірка відповідності значення комірки певній умові 

Аналіз значень діапазонів комірок 

Запитання 29

У якому випадку доцільно застосувати статистичну функцію AVERAGE? 

варіанти відповідей

Підрахунок підсумкової оцінки в шкільному журналі успішності 

Знаходження кількості пропущених уроків у шкільному журналі 

Підрахунок числа комірок певного діапазону, які містять дані 

Обчислення загальної кількості проданого товару 

Запитання 30

У якому випадку аргументом математичної функції є інша функція?

варіанти відповідей

=(PRODUCT(A1:В2)

 =SUM(A1;B2:D4;F6)

 =ROUND(PRODUCT(A1:В2);1)

 =ROUND(A1;1)

Запитання 31

Які функції є математичними?

варіанти відповідей

ROUND 

IF

SUM

OR

Запитання 32

Що таке функція?

варіанти відповідей

Логічний вираз 

Рівняння з математичними операціями 

Особливе (словесне) позначення певних дій над даними  

Рівняння з посиланнями на комірки 

Запитання 33

Що таке аргумент функції?

варіанти відповідей

Логічний вираз 

Посилання на комірки 

Особливе (словесне) позначення певних дій над даними  

Дані, якими оперує функція 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест