Вільні електромагнітні коливання. Формула Томсона

Додано: 6 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 488 разів
12 запитань
Запитання 1

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено зі стану рівноваги називаються...

варіанти відповідей

вимушені

 вільні

автоколивання

гармонічні

Запитання 2

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом, називаються...

варіанти відповідей

 вільні

вимушені

 автоколивання

гармонічні

Запитання 3

Період коливань позначається

варіанти відповідей

 ν

 ω

  Т

 υ

Запитання 4

Як називається фізична величина, що дорівнює кількості повних коливань, які здійснюються за одиницю часу?

варіанти відповідей

 Період коливань

  Циклічна частота

  Частота коливань

  Фаза коливань

Запитання 5

Вкажіть одиниці вимірювання частоти коливань

варіанти відповідей

радіан

вольт

 герц

секунда

Запитання 6

Коливальний контур - це фізичний пристрій, який складається з...

варіанти відповідей

послідовно з′єднаних котушки та конденсатора

паралельно з′єднаних котушки та конденсатора

 послідовно з′єднаних резистора і котушки

  паралельно з′єднаних конденсатора і резистора

Запитання 7

Формула Томсона має вигляд:

варіанти відповідей

T=2π ⁄ ω

 Т=2π√LC

 ω=2πν

Т=2π√m ⁄ g

Запитання 8

Які величини періодично змінюються в коливальному контурі під час електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

Сила струму

 Напруга

Електричний заряд

Сила струму, напруга, електричний заряд

Запитання 9

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази а індуктивність котушки зменшити в 16 разів?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

 Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 10

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює циклічна частота коливань?

варіанти відповідей

10−7 1

4π 1

4π∙106 1

  2π∙103 1

Запитання 11

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює частота коливань?

варіанти відповідей

 106 Гц

 10-6 Гц

2∙ 106 Гц

 0,5∙106 Гц

Запитання 12

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює амплітуда коливань заряду?

варіанти відповідей

 10-7 Кл

 107 Кл

4π∙106 Кл

106 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест