ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ. КОЛИВАЛЬНИЙ КОНТУР.

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Для чого служить коливальний контур?

варіанти відповідей

Для отримання вільних електромагнітних коливань

Для зарядки конденсатора

Для отримання вимушених електромагнітних коливань

Для випрямлення змінного струму

Запитання 2

З чого складається коливальний контур?

варіанти відповідей

З конденсатора і резистора

З котушки і конденсатора

З котушки і резистора

З конденсатора і гальванічного елемента

Запитання 3

Які величини періодично змінюються в коливальному контурі під час електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Електричний заряд

Сила струму, напруга, електричний заряд

Запитання 4

Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань, що виникають в ідеальному коливальному контурі?

варіанти відповідей

Від індуктивності котушки

Від ємності конденсатора

Від індуктивності котушки та ємності конденсатора

Від опору контура

Запитання 5

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази а індуктивність котушки зменшити в 16 разів?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 6

Період вільних коливань у контурі дорівнює 40 мкс. Якщо ємність конденсатора контуру зменшити від 0,2 мкФ до 0,05 мкФ, то період коливань дорівнюватиме:

варіанти відповідей

10 мкс

20 мкс

80 мкс

не зміниться

Запитання 7

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює циклічна частота коливань?

варіанти відповідей

10−7 


  4π 

  

2π∙103

4π∙106

  

Запитання 8

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙10t). Чому дорівнює період коливань?

варіанти відповідей

 0,5 ∙10−6 с

 10−6 с

 

 0,5 ∙ 10−7 с

 

10−7 с

 

Запитання 9

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10-5 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює амплітуда коливань заряду?

варіанти відповідей

10-5 Кл

 

 105 Кл

  

  106 Кл

4π∙106 Кл


Запитання 10

Укажіть правильне твердження. У момент, коли сила струму в котушці коливального контуру буде максимальною, ...

варіанти відповідей

енергія електричного і магнітного поля дорівнюють 0

енергія електричного поля дорівнює енергії магнітного поля

енергія магнітного поля дорівнює 0

енергія електричного поля дорівнює 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест