Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Тест виконано: 550 разів
13 запитань
Запитання 1

Механічною хвилею називають поширення коливань у ... середовищі.

варіанти відповідей

пружному

Всі відповіді правильні

вакуумі

пластичному  

Запитання 2

 Джерелами хвиль є тіла, що

варіанти відповідей

рухаються

коливаються

знаходяться у спокої

Запитання 3

Хвилі, у яких частинки коливаються в напрямку, перпендикулярному до напрямку їх поширення-це ...... хвилі

варіанти відповідей

перпендикулярні

поздовжні

поперечні

хвилеподібні

Запитання 4

Хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі- це ....хвилі

варіанти відповідей

поздовжні

поперечні

перпендикулярні

паралельні

Запитання 5

До якого виду хвиль відносяться хвилі на поверхні води.

варіанти відповідей

 До поперечних


До поздовжніх

Хвилі не є ані поздовжніми, ані поперечними

Правильна відповідь відсутня

Запитання 6

Навіть в повній темряві риби виявляють наближення небезпеки за допомогою свого тіла. Які хвилі «бачать» риби?

варіанти відповідей

поперечні

повздовжні

всі відповіді правильні

ультразвукові

Запитання 7

В земній корі перед землетрусом розповсюджуються ..... хвилі, які відчувають представники фауни та тікають в безпечне місце

варіанти відповідей

сейсмічні

поперечні

поздовжні

немає правильної відповіді

Запитання 8

Хвиля з частотою коливань 660 Гц поширюється зі швидкістю 330 м/с. Яка довжина хвилі?

варіанти відповідей

λ=0,5 м.

λ=5 м.

λ=50 м.

λ=00,5 м.

Запитання 9

Під час поширення поперечних хвиль в середовищі, сила пружності

варіанти відповідей

виникає

не виникає

не має правильної відповіді

Запитання 10

У вакуумі механічні хвилі

варіанти відповідей

поширюються

не поширюються

Запитання 11

Хвильовий рух перенесенням речовини .....

варіанти відповідей

супроводжується

не супроводжується

Запитання 12

Під час поширення хвилі перенесення енергії.....

варіанти відповідей

відбувається

не відбувається

Запитання 13

Амплітуда коливань з віддаленням від джерела

варіанти відповідей

поступово збільшується

не змінюється

поступово зменшується

спочатку зменшується, потім збільшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест