1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Витоки гуманізму. Еволюція прав людини.

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
23 запитання
Запитання 1

Всесвітня міжнародна організація, створена для збереження та зміцнення миру у світі, розвитку співробітництва між державами - ?

варіанти відповідей

ООН

НАТО

Ліга Націй

ОБСЄ

Запитання 2

Поняття ________ передбачає, що права належать усім людям на Землі від народження та без винятку.

варіанти відповідей

совісті

рівноправності

гідності

честі

Запитання 3

Однією з найважливіших людських чеснот вчені-гуманісти вважали ... Проявляється у почуттях сорому, каяття.

варіанти відповідей

гідність

рівність

совість

гуманізм

Запитання 4

В 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято ________

варіанти відповідей

Велику хартію вольностей

Статут Націй

Права людей

Загальну декларацію прав людини

Запитання 5

Здатність і можливість свідомого вольового вибору індивідом своєї поведінки. Вона передбачає певну незалежність людини від зовнішніх умов і обставин.

варіанти відповідей

совість

рівність

свобода

гідність

Запитання 6

Право на життя, гідність, законний суд, недоторканність особистості та приватної власності, свободу пересування та вибору місця проживання, заборону примусової праці.

Відносяться до ________ прав.

варіанти відповідей

культурних

політичних

громадянських

соціально-економічних

Запитання 7

За розвитком права бувають

варіанти відповідей

природні, набуті

соціальні, економічні

людини, громадянина

Запитання 8

До колективних відносять права

варіанти відповідей

 а) на мир, на користування спільним спадком;

  б) право на освіту, на доступ до досягнень науки і культури;

  в) право на життя, свободу і безпеку.

Запитання 9

За часом виникнення права поділяють на

варіанти відповідей

 а) природні, набуті; 

б) І,ІІ, ІІ, IV поколінь;

 в) соціальні, економічні.

Запитання 10

Міра необхідної поведінки особи в суспільстві – це

варіанти відповідей

 а) права;

б) свободи;

  в) обов’язки.

Запитання 11

Права, що зобов’язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров’я та соціального забезпечення – це

варіанти відповідей

 а) природні; 

 б) громадянина;

  в) соціальні.

Запитання 12

Можливості людини діяти на власний розсуд - це


варіанти відповідей

 а) права;

 б) свободи;

  в) обов’язки.

Запитання 13

Яку відповідальність передбачено в Україні за наклеп ?

варіанти відповідей

кримінальну

адміністративну

цивільну

Запитання 14

Система ідей і поглядів на людину, як найбільшу цінність - це

варіанти відповідей

ідеалізм

протекціонізм

гуманізм

гідність

Запитання 15

З логічного ряду принципів, на яких грунтуються права людини , випадає

варіанти відповідей

невідчужуваність

непорушність

рівність

плюралізм

Запитання 16

Перше покоління прав людини - це

варіанти відповідей

права, що постали наприкінці ХVІІІ на початку ХІХ ст.

позитивні права

солідарні (колективні) права

негативні права

Запитання 17

Екологічні права

варіанти відповідей

гарантують духовний розвиток кожної особи

пов.язані з охороною , використанням і відтворенням природних ресурсів

включають право на життя, повагу до гідності, свободу і особисту недоторканість

покликані забезпечити достатній рівень життя та соціальну захищеність

Запитання 18

Друге покоління прав людини - це

варіанти відповідей

права, сформовані наприкінці 18 ст.

економічні права

політичні права і свободи

соціальні права

Запитання 19

Назвіть групу прав людини, яка випадає з логічного ряду

варіанти відповідей

соціальні

політичні

економічні

кримінальні

культурні

Запитання 20

Серед основоположних прав , особливе особливе місце займає право на

варіанти відповідей

гідність

свободу

життя

освіту

Запитання 21

Міжнародно - правовий документ, який закріплює основні положення або принципи в конкретній галузі міжнародних відносин - це

варіанти відповідей

конвенція

декларація

постанова

пакт

Запитання 22

Цей логотип був оприлюднений у Нью - Йорку 23 вересня 2011 року. Що він позначає?

варіанти відповідей

права людини

права здобувачів освіти

політичні права

культурні права

Запитання 23

В якому році було прийнято Загальну декларацію прав людини?

варіанти відповідей

1975

1945

1948

2011

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест