визначеений інтеграл

Додано: 23 березня
Предмет: Алгебра, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Обчислити площу зафарбованої фігури, зображеної на рисунку

варіанти відповідей

1/2

1

- 1/2

- 1

Запитання 2

Обчислити площу фігури, зображену на рисунку.

варіанти відповідей

4

5

4,5

- 6

Запитання 3

За якою формулою можна знайти площу фігури, зображеної на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 4

Знайдіть плащу фігури, обмеженої лініями y=3x2 i y=6x

варіанти відповідей

3 кв.од.

1 кв.од

4 кв.од.

2 кв.од.

Запитання 5

Укажіть формулу, за якою можна визначити площу S заштрихованої фігури

варіанти відповідей

S=₀∫¹ x2 dx

S= ₀∫¹ (x2 - x)dx

S= ₀∫¹ (x - x2)dx

S=₀∫¹ (x2 - 1)dx

S=₀∫¹ xdx

Запитання 6

Вкажіть інтеграл, який дорівнює площі зафарбованої фігури на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 7

Обчисліть інтеграл

варіанти відповідей

5

-5

15

-15

Запитання 8

Обчисліть інтеграл

варіанти відповідей

1

12

6,6

0,6

Запитання 9

Використовуючи формулу Ньютона-Лейбніца обчисліть

варіанти відповідей

20

14

6

3

Запитання 10

У прямокутній системі координат на площині зображено план паркової зони, що має форму фігури, обмеженої графіками функцій y = f(x) і y = 3 (див. рисунок). Укажіть формулу для обчислення площі S цієї фігури.

варіанти відповідей
Запитання 11

Обчисліть площу зафарбованої фігури

варіанти відповідей

16/3

15/3

3/16

3/15

Запитання 12

Обчисліть площу зафарбованої фігури

варіанти відповідей

32/3

16/3

10/3

8/3

Запитання 13

Обчисліть площу зафарбованої фігури

варіанти відповідей

2

1/2

3/2

1

Запитання 14

Які з наведених фігур є криволінійними трапеціями?

варіанти відповідей
Запитання 15

Знайдіть об’єм V тіла обертання, утвореного при обертанні навколо осі абсцис фігури, обмеженої лініями у = √х і у = х. У відповідь записати 3V/π.


варіанти відповідей

0,5 куб. од.

1 куб. од.

1,5 куб. од.

0,25 куб. од.

Запитання 16

Це формула…

варіанти відповідей

Бернуллі

Лагранжа

Ньютона-Лейбніца

Запитання 17

Геометричним змістом визначеного інтеграла є :

варіанти відповідей

площа криволінійної трапеції на [а;b]

довжина кривої на [а;b]

робота тіла на [а;b]

об'єм тіла обертання на [а;b]

Запитання 18

Як називається символ для позначення інтеграла?

варіанти відповідей
d
Δ
Запитання 19

Які основні типи інтегралів використовуються в математиці?

варіанти відповідей
Визначений та невизначений
Функціональний та числовий
Площовий та лінійний
Симетричний та асиметричний
Запитання 20

Які основні застосування інтегралів?

варіанти відповідей
Обчислення площі під графіком функції
Обчислення середнього значення функції
Обчислення об'єму за допомогою методу слоїв
Всі перераховані вище відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест