Властивості числових функцій (Повторення. Теоретична частина)

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
19 запитань
Запитання 1

Залежність змінної у від змінної х, при якому кожному значенню х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної у, називають ...

варіанти відповідей

функція

графік

рівняння

область визначення

Запитання 2

Змінну х називають ...

варіанти відповідей

аргумент

незалежна змінна

залежна змінна

функція

Запитання 3

Змінну у називають ...

варіанти відповідей

аргумент

незалежна змінна

залежна змінна

функція

Запитання 4

Область визначення функції ...

варіанти відповідей

усі значення, яких може набувати змінна х

усі значення, яких може набувати змінна у

позначається літерою D

позначається літерою E

Запитання 5

Множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати - відповідним значенням функції

варіанти відповідей

функція

графік

рівняння

лінія

Запитання 6

Способи задання функції

варіанти відповідей

формула

графік

таблиця

словесно

лінія

числовий вираз

Запитання 7

Функція, область визначення якої симетрична відносно нуля і для кожного значення х з області визначення f(-x)=f(x)

варіанти відповідей

парна

непарна

зростаюча

спадна

Запитання 8

Функція, область визначення якої симетрична відносно нуля і для кожного значення х з області визначення f(-x)=-f(x)

варіанти відповідей

парна

непарна

зростаюча

спадна

Запитання 9

Якщо кожному більшому значенню аргументу з деякого проміжку відповідає менше значення функції, то функція ...

варіанти відповідей

парна

непарна

зростаюча

спадна

Запитання 10

Якщо кожному більшому значенню аргументу з деякого проміжку відповідає більше значення функції, то функція ...

варіанти відповідей

парна

непарна

зростаюча

спадна

Запитання 11

Значення аргументу, при яких значення функції дорівнюють нулю

варіанти відповідей

нулі функції

проміжки знакосталості

графік функції

точки перетину з осями координат

Запитання 12

Проміжки області визначення функції, на яких функція має тільки додатні або тільки від'ємні значення

варіанти відповідей

проміжки монотонності

проміжки знакосталості

область визначення функції

область значень функції

Запитання 13

Точки перетину з віссю Ох мають координати

варіанти відповідей

(х;0)

(х;у)

(0;у)

(-∞; +∞)

Запитання 14

Точки перетину з віссю Оу мають координати

варіанти відповідей

(х;0)

(х;у)

(0;у)

(-∞; +∞)

Запитання 15

Властивості функції, що визначаються за графіком на осі Ох

варіанти відповідей

область визначення

проміжки монотонності

область значень

проміжки знакосталості

нулі функції

найбільше і найменше значення функції

Запитання 16

Властивості функції, що визначаються за графіком на осі Оу

варіанти відповідей

область визначення

проміжки монотонності

область значень

проміжки знакосталості

нулі функції

найбільше і найменше значення функції

Запитання 17

Якщо графіком функції є неперервна лінія, то функція є ...

варіанти відповідей

парною

непарною

неперервною

зростаючою

Запитання 18

 Функція, яка не змінює свого значення при додаванні до аргумента фіксованого ненульового числа, є ...

варіанти відповідей

неперервною

зростаючою

періодичною

спадною

Запитання 19

За допомогою похідної функцію можна дослідити на:

варіанти відповідей

парність

періодичність

зростання

найбільне значення функції на проміжку

екстремуми

спадання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест