12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Додано: 29 вересня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Металічні елементи утворюють прості речовини та сполуки переважно з ...

варіанти відповідей

кислотними властивостями

основними властивостями

нейтральними властивостями

кислотно-лужними властивостями

Запитання 2

Неметалічні елементи утворюють неметали та сполуки переважно з ...

варіанти відповідей

кислотними властивостями

основними властивостями

лужними властивостями

кислотно-лужними властивостями

Запитання 3

Частинка (речовина), що в хімічних взаємодіях приймає електрони -

варіанти відповідей

утворювач

замінник

відновник

окисник

Запитання 4

Елементи Карбон і Силіцій -

варіанти відповідей

мають найбільший ступінь електронегативності

електроні замінники

електронні аналоги

метали

Запитання 5

Радіус атомів хімічних елементів однієї групи ...

варіанти відповідей

поступово зменшується

не змінюється

зменшується

збільшується

Запитання 6

В періоді радіус атомів хімічних ...

варіанти відповідей

поступово зменшується

не змінюється

зменшується

збільшується

Запитання 7

Електронегативність елементів забезпечує...

варіанти відповідей

збільшення притягання спільних електронних пар

зменшення числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

збільшення здатності віддатвати та приймати електрони

зменшення притягання спільних електронних пар

Запитання 8

Активність неметалічних властивостей речовини пояснює...

варіанти відповідей

її високі кислотно-відновні властивості

її висока відновна здатність

її висока окисна здатність

її низькі кислотно-відновні властивості

Запитання 9

Періодичність змін властивостей хімічних елементів та їхніх сполук повязана з...

варіанти відповідей

будовою зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів

періодичністю повторюваності електронної будови атомів

кислотно-основними властивостями хімічних елементів

електронегативністю хімічних елементів

Запитання 10

Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від...

варіанти відповідей

кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні

зарядів їхніх атомних ядер

радіуса атома хімічного елемента

здатності вступати в окисно-відновін реакції

Запитання 11

Неметалічні властивості хімічного елемента поязані із здатністю...

варіанти відповідей

утворювати амфоотерні сполуки

вступати в окисно-відновні реакції

віддавати електрони

приймати електрони

Запитання 12

Періодичність зміни електронної конфігурації атомів пояснює...

варіанти відповідей

здатність деяких речовин вступати в окисно-відновні реакції

справедливіть Періодичного закону

кислотно-основні властивості оксидів та їхніх гідратів

електронегативність хімічних елементів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест