Властивості солей. Твердість води

Додано: 19 березня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 407 разів
11 запитань
Запитання 1

Знайдіть рядок, у якому подані формули тільки кислих солей

варіанти відповідей

HCl, KHSO3, Ca(H2PO4)2, HNO3

KHSO3, Ca(H2PO4)2, NaHCO3, CaHPO4

NaHCO3, CaHPO4, CaOHCl, (CuOH)2CO3

Na2CO3, K2SO4, Ca3(PO4)2, Ba(NO3)2

Запитання 2

Кристалічна речовина Х за нагрівання повністю розклалася без утворення сухого залишку. При додаванні до розчину речовини Х розчину кальцій гідроксиду випав нерозчинний у воді осад. Речовина Х - це

варіанти відповідей

амоній карбонат

натрій сульфіт

амоній хлорид

натрій гідрогенкарбонат

Запитання 3

Визначте пари речовин, що відповідають сполукам Х1 та Х2 у схемі перетворень: Сa +H2O→X1

X1 +CO2 →X2

варіанти відповідей

Ca(OH)2 i Ca CO3

CaO i Ca (HCO3)2

Ca(OH)2 iCaO

Ca(OH)2 i CACl2

Запитання 4

Визначте речовини у схемі перетворень Fe(NO3)3→A→Fe2O3→B→FeCl2

варіанти відповідей

Fe, FeSO4

FeO, FeCL3

Fe(NO3)2, FeO

Fe(OH)3, Fe

Запитання 5

Визначте речовини Х і Y у схемі реакції Х+ NaOH→Zn(OH)2+Y

варіанти відповідей

цинк ортофосфат, натрій ортофосфат

цинк силікат, натрій силікат

цинк карбонат. натрій карбонат

цинк сульфат, натрій сульфат

Запитання 6

Складіть рівняння реакцій за схемою. визначте речовини Х таY.

Na→X→NaCl→Y→O2

варіанти відповідей

Na2O, NaOH

NaOH, NaNO3

Na2O, NaHCO3

NaOH, NaHCO3

Запитання 7

Які твердження щодо способів пом'якшення води правильні?

1. постійну твердість води усувають кип'ятінням

2. тимчасову твердість усувають додаванням кальцій гідроксиду

3. тимчасову твердість усувають кип'ятінням

4. постійну твердість усувають додаванням натрій сульфату

варіанти відповідей

1,2

1,3

1,4

2,3

Запитання 8

Які йони зумовлюють постійну твердість води?

Аніони: 1. НCO3- 2. SO42- 3.Cl-

Катіони: 4. Ca2+ 5. Mg2+ 6. Na+ i K+

варіанти відповідей

1,2,4,6

1,3,5,6

2,3,4,5

2,3,5,6

Запитання 9

Укажіть речовини, з якими взаємодіє купрум сульфат

варіанти відповідей

натрій гідроксид. залізо, натрій карбонат, барій нітрат

натрій гідроксид. цинк, цинк гідроксид. цинк хлорид

натрій хлорид, плюмбум нітрат, свінець, калій гідроксид

магній, магній карбонат, магній гідроксид, магній оксид

Запитання 10

Яка маса солі утвориться вгаслідок нейтралізації 22,4г калій гідроксиду нітратною кислотою?

варіанти відповідей

11.2г

33.6г

40,4г

44,8г

Запитання 11

У нітратній кислоті розчинили 20 г кальцій карбонату. Виділилось 3,584 л газу. Обчисліть відносний вихід одержаного продукту реакції (%).

варіанти відповідей

40,7

90

20

80

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест