Властивості та графіки тригонометричних функцій.

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Алгебра, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Графік якої функції зображено на рисунку?

варіанти відповідей

 y=sin x  

y=cos x

y=tg x

y=ctg x

Запитання 2

Графік якої функції зображено на рисунку?

варіанти відповідей

y=sin x  

y=cos x

y=tg x

y = ctg x

Запитання 3

Яка нерівність правильна?

варіанти відповідей

cos 20°>cos21° 

 cos 20°<cos21°

sin 30°<sin29°

cos40°<cos45°

Запитання 4

Якe перетворення потрібно виконати із графіком функції у=cos x щоб побудувати графік функції у=5cos x ?

варіанти відповідей

треба графік функції у=cos x розтягнути у 5 разів від осі у

треба графік функції у=соs x розтягнути у 5 разів від осі х

треба графік функції у=cos x стиснути у 5 разів до осі х

треба графік функції у=cos x стиснути у 5 разів до осі у

Запитання 5

Областю визначеня функції y = sin x є:

варіанти відповідей

  [ -1;1 ]

  x не дорівнює π*n, n є Z

 х не дорівнює π/2*n, n є Z

Запитання 6

Областю значень функції у=cos x є:

варіанти відповідей

[ -1; 1 ] 

  R

 [ -2; 1 ]

 [ 0; 1 ]

Запитання 7

Областю визначення функції y = ctg x є:

варіанти відповідей

 [ -1; 1 ]  

  R

 х не дорівнює πn, n є Z

х не дорівнює 2πn, n є Z

Запитання 8

Парною є функція:

варіанти відповідей

y = sin x  

y = cos x

 y = tg x

y =ctg x

Запитання 9

Визначте період функції у=ctg(x/2-60°)

варіанти відповідей

2π    

π

π/2

π/3

Запитання 10

Найменший додатний період Т = 2π  мають функції:

варіанти відповідей

y = sin x

 y = cos x

 y = ctg x

y = tg x

Запитання 11

Для яких фунцій число 5/4 може бути їх значенням?

варіанти відповідей

  sin x

tg x

 cos x

ctg x

Запитання 12

Вказати період функції

y= tg6x

варіанти відповідей

π/6

1/2π

Запитання 13

Вкажіть область значень функції

у=3sin( x - π/2)

варіанти відповідей

(-3; 3)

[-2;2]

(0; 3)

[-3; 3]

Запитання 14

Знайти нулі функції у=cos x на відрізку [0; 2π]

варіанти відповідей

0; π

0; π/2

π/2; 3π/2

0; 3π/2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест