Вода

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 21 раз
39 запитань
Запитання 1

.Правильне твердження щодо води:

варіанти відповідей

а) формула води Н2О2; 

б) при кімнатній температурі вода рідка

в) температура плавлення води 100° С; 

г) вода здатна розчиняти всі речовини в

природі.

д)температура кипіння води 99° С; 

Запитання 2

2. Чиста вода за стандартних умов:

варіанти відповідей

а) безбарвна прозора рідина, не має ні запаху,ні смаку;

б) газ без кольору, запаху, смаку;

в) рідина синього кольору, з різким запахом; 

г) тверда безбарвна речовина

Запитання 3

3. Масові частки Гідрогену та Оксигену в молекулі води становлять відповідно:

варіанти відповідей

а) 22%,78%; 

б) 11%,89% ;

в) 25%, 75%; 

г) 18%,82%.

Запитання 4

4. Розчин – це:

варіанти відповідей

а) однорідна система змінного складу, що

містить два або кілька компонентів;

б) однорідна система постійного складу;

в) однорідна система змінного складу, що

містить тільки два компонента;

г) неоднорідна система змінного складу, що

містить два або кілька компонентів.

Запитання 5

. Щоб насичений розчин солі перетворити в ненасичений, потрібно

варіанти відповідей

а) додати води; 

б) додати солі;

в) нагріти; 

в) нагріти;.

Запитання 6

. У воді масою 120 г розчинили сіль масою 10 г. Масова частка солі в розчині становить

варіанти відповідей

а)12%

б)8%

в)7,7%

г)17%

Запитання 7

При додаванні солі до 15% - го розчину, масова частка солі в утвореному розчині:

варіанти відповідей

а) зменшиться

б) збільшиться;

в) залишиться без змін.

Запитання 8

. Для приготування розчину масою 250 г з масовою часткою солі 5% взяли води:

варіанти відповідей

а) 237 г;

б)237,5 г;

в) 238 г

г) 238,5 г

Запитання 9

11. Обчисліть масову частку цукру в чаї, добутому при додаванні в чашку трьох чайних ложок цукру ( в

одній чайній ложці 10 г цукру). Маса води в чашці 220 г.

варіанти відповідей

а) 12%; 

б) 10%;

в) 12,5%; 

г) 1,2%.

Запитання 10

200 г розчину цукру з масовою часткою 20% змішали з 300 г розчину цукру з масовою часткою 30%.

Яка масова частка цукру в утворенному розчині?

варіанти відповідей

а) 24%; 

б) 27%;

в) 25%; 

г) 26%

Запитання 11

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів СаО + Н2О=

варіанти відповідей

а) 2 

б)3

в)4

г)5

Запитання 12

Укажіть, які сполуки утворюються при взаємодії води з оксидами металічних елементів:

варіанти відповідей

а) Основи 

б) кислоти

в) солі

г) не утворюються

гідрати оксидів

Запитання 13

Яку воду використовують у лабораторії для виготовлення розчинів:

варіанти відповідей

а) Дистильовану 

б) Талу

в) Кип'ячену 

г) Питну

Запитання 14

Допоможіть кондитеру приготувати сироп масою 800 г з масовою часткою цукру 45%. Розрахуйте масу

цукру і масу води, які необхідні для виготовлення сиропу.

варіанти відповідей

а) 360г цукру, 440г води 

б) 440г цукру, 360г води

в) 360г цукру, 260г води

води г) 180г цукру, 440г води

Запитання 15

. Позначте формулу сполуки, що належить до оксидів:

варіанти відповідей

а) A Fe(OH)3

; б) Б Mg(OH)2;

в) В Zn(NО3)2

г) Г CuO.

Запитання 16

Урівняйте рівняння реакції та у відповідь запишіть суму коефіцієнтів

 АI + О2= АI2O3

варіанти відповідей

а) 8 

б) 9

в) 7 г

г) 3

Запитання 17

Визначіть правильне твердження:

закон збереження маси речовин формулюється так:

варіанти відповідей

а)маса речовин, що вступили в реакцію, більша за масу речовин, які утворилися в результаті реакції.

б)маса речовин, що вступили в реакцію, менша за масу речовин, які утворилися в результаті реакції.

в)маса речовин, що вступили в реакцію,дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції.

г)маса речовин, що вступили в реакцію, не залежить від маси речовин, які утворилися в результаті реакції.

Запитання 18

Урівняйте рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів:

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3+ H2

варіанти відповідей

а)5

б)8

в)7

г)4

Запитання 19

Речовину, яка спричиняє перебіг реакції або прискорює її, залишаючись після реакції незмінною називають-

варіанти відповідей

а)інгібітором

б)емульгатором

в)каталізатором

г)стабілізатором

Запитання 20

Прісної води на Землі

варіанти відповідей

а)3%

б)більше 3%

в)менше 3%

г)97%

Запитання 21

Чистою є вода:

варіанти відповідей

а)Річкова

б)Джерельна

в)Всі варіанти хибні

г)З міського водогону

Запитання 22

Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині який складається з 144г води та 6 г солі?

варіанти відповідей

а)4%

б)6%

в)10%

г)3%

Запитання 23

Визначте, де збільшується можливість випадіння кислотних опадів:

варіанти відповідей

а)сільська місцевість

б)місто

в)ліс

г)промислова зона

Запитання 24

. Вода - це бінарна сполука:

варіанти відповідей

а) Нітрогену з Оксигеном

б) Гідрогену з Оксигеном;

в) Гідрогену з Нітрогеном

г) Карбону з Оксигеном

Запитання 25

. Вкажіть правильні твердження щодо фізичних властивостей води:

варіанти відповідей

а) блакитна рідина

б) перебуває в трьох агрегатних станах;

в) температура кипіння 120 °С;

д)розкладається при дії електричного струму

Запитання 26

. Вкажіть компоненти водного розчину:

варіанти відповідей

а) розчинена речовина і сіль

б) розчинена речовина і розчинник;

в) розчинник і вода

Запитання 27

Вкажіть рівняння реакції розкладу води

варіанти відповідей

а) Н2СО3 = Н2О + СО2↑ 

б) 2Н2 + О2 = 2Н2О;

в) 2Н2О2 = 2Н2О + О2↑ 

г) 2Н2О = 2Н2↑ + О2↑


Запитання 28

Позначте, якого забарвлення набуває фенолфталеїн у лугах:

варіанти відповідей

а) Червоного 

б) синього

в) жовтого 

г) малинового

Запитання 29

Яка речовина утворюється в хімічній реакції СО2 + Н2О=

варіанти відповідей

а) С(ОН)2 

б) H2СO3

в) НСО2

г) Са(ОН)2

Запитання 30

У 90г води розчинили 10г солі. Яка масова частка солі в утвореному розчині?

варіанти відповідей

а) 5% 

б) 10%

в) 20% 

г) 25%

Запитання 31

Скільки потрібно взяти води й цукру щоб приготувати 120 г 25% розчину?

варіанти відповідей

а) 90 г цукру 

б) 30 г цукру

в) 90г води 

г) 30 г води

Запитання 32

. Обчисліть та позначте масову частку солі в розчині, для приготування якого взяли 320 г води і 80 г 

варіанти відповідей

а) 10 % 

б) 20 %

в) 30 % 

г) 15 %

Запитання 33

Знайти масову частку розчину, який утворився при зливанні 200 г 10% розчину з 300 г 60 % розчину.

варіанти відповідей

а) 5 % 

б) 35 %

в) 50 % 

г) 0,5 %

д)10%

Запитання 34

. Вода належить до:

варіанти відповідей

а)кислот

б)основ

в)оксидів

г)солей

Запитання 35

. При взаємодії води з оксидами неметалічних елементів утворюються:

варіанти відповідей

а) основи 

б) кислоти

в) солі 

б) сполуки не утворюються

Запитання 36

. При взаємодії води з оксидами металічних елементів утворюються:

варіанти відповідей

а)кислоти

б)солі

в)сполуки не утворюються

г)основи

Запитання 37

. Масова частка розчиненої речовини - це:

варіанти відповідей

а) відношення маси розчиненої речовини до

маси розчинника

б) відношення маси розчиненої речовини до

маси розчину

в) відношення маси розчинника до маси

розчиненої речовини

г) відношення маси розчинника до маси

розчину

Запитання 38

Укажіть, яку речовину можуть використати туристи для очищення води

варіанти відповідей

а)сіль

б)цукор

в)аспірин

г)активоване вугілля

Запитання 39

У 80г води розчинили 20г солі. Яка масова частка солі в утвореному розчині?

варіанти відповідей

а) 5% 

б) 10%

в) 20% 

г) 25%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест