Вода кр 7кл

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 126 разів
14 запитань
Запитання 1

Фізичні властивості води

варіанти відповідей

без запаху

має смак

кипить при температурі 100 0С

безбарвна рідина

рідина блакитного кольору

Запитання 2

Основними компонентами розчину є:

варіанти відповідей

суміш

розчинена речовина

домішки

розчинник

Запитання 3

Визначте відносну молекулярну масу води

варіанти відповідей

20

18

 17

16

Запитання 4

Масова частка розчиненої речовини - це...

варіанти відповідей

відношення маси розчину до маси розчиненої речовини

Сума маси розчиненої речовини та маси розчину

відношення маси розчиненої речовини до маси розчину

різниця маси розчину та маси розчиненої речовини

Запитання 5

Назвіть формулу оксиду:

варіанти відповідей

CuO

Cu(OH)2

CuSO4

HCl

Запитання 6

Обчисліть масову частку солі у розчині, одержаного розчиненням 10 г солі у 120 г води.

варіанти відповідей

8%

11%

12,5%

25%

Запитання 7

Які маси цукру і води потрібно взяти для приготування 180 г розчину з масовою часткою 14%?

варіанти відповідей

155 г води та 25 г цукру

160 г води та 20 г цукру

180 г води та 15 г цукру

145 г води та 35 г цукру

Запитання 8

Допишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів:

       Na2O + H2O =

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 9

Скільки в цьому переліку формул основ:Fe(OH)3, N2O5, NaОН, H2CO3, BaO, HF, Zn(ОН)2, H2SO3

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Позначте формули кислотних оксидів

варіанти відповідей

К2О

SO3

Al2O3

 CaO

СО2

Запитання 11

Яка речовина утворюється в хімічній реакції SО2 + Н2О=

варіанти відповідей

S(ОН)2 

H2SO3

НSО2

Н24

Запитання 12

При взаємодії води з оксидами неметалічних елементів утворюються:

варіанти відповідей

основи 

кислоти

солі 

оксиди

Запитання 13

Яка назва оксиду CuO

варіанти відповідей

купрум оксид

купрум(ІІ) оксид

карбон оксид

купрум(І) оксид

Запитання 14

Вкажіть рівняння реакції розкладу води:

варіанти відповідей

  Н2СО3 = Н2О + СО2↑;

  2Н2 + О2 = 2Н2О;

   2Н2О2 = 2Н2О + О2↑;

  2Н2О = 2Н2↑ + О2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест