Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вода та розчини

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 1588 разів
12 запитань
Запитання 1

1.    Універсальним розчинником називають:

варіанти відповідей

воду;

спирт;

бензин;

ацетон.

Запитання 2

1.    Розчин-це:

варіанти відповідей

неоднорідна система з кількох компонентів;

однорідна система сталого складу, що складається з кількох компонентів;

однорідна система змінного складу, що складається з кількох компонентів.

Запитання 3

1.    Виберіть, у яких випадках утворяться істинні розчини, якщо речовини добре перемішати у воді:

варіанти відповідей

глина;  

спирт; 

олія;  

цукор.

Запитання 4

1.    Компонент розчину, який перебуває у тому самому агрегатному стані, що й розчин, називається:                                                                                    

варіанти відповідей

розчинена речовина; 

розчинник; 

розчин.

Запитання 5

1.    Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть розчинну речовину:

варіанти відповідей

NaNO3

BaSO4;  

CaCO3;

CaSO4.

Запитання 6

1.    Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть нерозчинні речовини:

варіанти відповідей

NaCl ; 

PbCl2 ;  

AgCl;

Ca(OH)2.

Запитання 7

1.    Розчин, в якому певна речовина за даних умов ще може розчинитися, називається:

варіанти відповідей

насичений;

ненасичений;

концентрований;

розведений.

Запитання 8

1.    Щоб насичений розчин солі перетворити в ненасичений, потрібно:

варіанти відповідей

додати води;

додати солі;  

нагріти; 

охолодити.

Запитання 9

1.    До 20 г цукру додали 100 г води. Визначте масу утвореного розчину:

варіанти відповідей

80 г; 

120 г; 

50 г; 

200 г.

Запитання 10

1.    У розчині масою 80 г знаходиться 10 г кухонної солі NaCl. Визначте масу води у розчині:

варіанти відповідей

90 г;

70 г;

8 г;

810 г.

Запитання 11

1.    Як змінюється розчинність газоподібних речовин з підвищенням температури?

варіанти відповідей

спадає; 

зростає;

не змінюється.

Запитання 12

1.    Яка маса сульфатної кислоти H2SO4 міститься у розчині масою 400 г з масовою часткою кислоти 0,6:

варіанти відповідей

667 г; 

240 г; 

60 г;

24 г.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест