Вправа 317 за підручником "Українська мова", автор Заболотний, 2018

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
6 запитань
Запитання 1

На місці всіх пропусків треба вставити знак м’якшення у всіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

сяд...мо

ковал...с...кий

велетен...с...кий

вишен...ка

Запитання 2

На місці пропусків треба поставити знак м’якшення в усіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

чотир...ма

у скрин...ці

боїт...ся

низ...кий

Запитання 3

На місці пропусків треба поставити знак м’якшення в усіх словах , ОКРІМ

варіанти відповідей

на сторін...ці

нян...чити

різ...блення

брин...чить

Запитання 4

Знак м’якшення треба поставити в слові

варіанти відповідей

піс...ня

тан...цювати

камін...чик

мен...шен...кий

Запитання 5

На місці пропусків знак м’якшення треба ставити в усіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

малесен...кий

надсилаєт...ся

донец...кий

хлібопіч...

Запитання 6

Правильно пояснено вживання знака м’якшення у всіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

Вас...чин - якщо у називному відмінку іменника вживається знак м’якшення, то він зберігається і в усіх інших відмінках, і в утворених від цього іменника прикметниках на - ин. Коли ж у називному відмінку його немає, то в інших відмінках і в прикметниках на ­- ин­ його не пишемо.

учител...чин -    знак м’якшення вживається після букви л перед буквою на позначення м’якого приголосного.

т...мяний - знак м’якшення вживається у винятках між буквами на позначення м’яких або напівпом’якшених приголосних, крім дієслів на -ть, -ться, дієслів наказового способу.


наймен...ший - після Н перед Ж,  Ш , Ч, Щ знак м’якшення не вживається

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест