Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Додано: 4 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 255 разів
13 запитань
Запитання 1

Основними ідеологами українського національного комунізму були:

варіанти відповідей

О.Довженко

М.Хвильвий

О.Шумський

М. Волобуєв

М.Зеров

Г. Косинка

Запитання 2

Громадсько-політичний діяч,якого стосується характеристика "Започаткував літературну дискусію,закликав митців орієнтуватись"на культуру Європи, а не азіатської Москви". Проголосив сміливе гасло "Геть від Москви,даєш Європу!"

варіанти відповідей

Л, Курбас

М.Бойчук

М.Хвильовий

О.Довженко

Запитання 3

Коли було ухвалено рішення про запровадження нової економічної політики?

варіанти відповідей

1921 р.

1922 р.

1924 р.

1925 р.

Запитання 4

Яке твердження розкриває зміст запропонованого В. Леніним плану об'єднання радянських республік?

варіанти відповідей

включення неросійських республік на правах автономії

входження республік на рівних правах, до нового державного об'єднання з можливістю вільного виходу

створення союзу суверенних держав, що зберігають незалежність ,

укладення республіками договору про створення воєнно-політичного союзу

Запитання 5

Що зумовило впровадження більшовиками нової економічної політики?

варіанти відповідей

відмова від ідеї побудови комунізму насильницькими методами

необхідність мобілізації сил для перемоги у громадянській війні

масове незадоволення населення політикою "воєнного комунізму"

підтримка національно-визвольної боротьби українського народу

Запитання 6

Яка подія відбулася 30 грудня 1922 р. в Москві?

варіанти відповідей

утворено спеціальну комісію для удосконалення відносин між республіками

ухвалено Конституцію СРСР

затверджено декларацію про створення СРСР

внесено зміни у текст Конституції СРСР

Запитання 7

Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходів:


варіанти відповідей

«воєнного комунізму»

«суцільної колективізації»

«нової економічної політики»

«форсованої індустріалізації»

Запитання 8

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті:


варіанти відповідей

подолати масову неписьменність дорослого населення країни

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію

налагодити культурне співробітництво з країнами Заходу

Запитання 9

Упровадження нової економічної політики в УСРР сприяло: (Оберіть три варіанти)


варіанти відповідей

масовій утечі селян із місць постійного проживання.

відбудові народного господарства республіки.

досягненню економічної незалежності республіки.

появі в суспільстві прошарку «нової буржуазії».

здійсненню форсованої індустріалізації.

ліквідації економічних стимулів розвитку виробництва.

згасанню антирадянського селянського повстанського руху.

Запитання 10

Виберіть з переліку основні заходи нової економічної політики:

варіанти відповідей

оренда та передача у приватну власність дрібних і середніх підприємств

запровадження продовольчого податку

відновлення торгівлі,ліквідація безоплатних послуг

перехід від підрядної до зрівняльної оплати праці робітників

націоналізація промисловості

створення продзагонів

Запитання 11

Складовими політики"українізації" були:

варіанти відповідей

підготовка,виховання керівних кадрів корінної національності

антицерковна кампанія

відродження та розвиток національних традицій, культури

створення Української Академії Наук на чолі з В. Вернадським

створення концесій

організація мережі навчальних і виховних закладів з українською мовою навчання

Запитання 12

Оберіть факт, що стосується діяча на фото

варіанти відповідей

митрополит УАПЦ

нарком освіти у 1927-1933

ВАПЛІТЕ

театр "Березіль"

Запитання 13

Автор триптиху "Життя"

варіанти відповідей

М.Бойчук

Ф.Кричевський

І.Кавалерідзе

В.Касіян

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест