Україна в умовах десталінізації

Додано: 5 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 218 разів
15 запитань
Запитання 1

1. Яку назву отримала лібералізація політичного режиму в СРСР за часів перебування при владі М. Хрущова:

варіанти відповідей

а) волюнтаризм

б) відлига

в) перебудова

г) застій

Запитання 2

2. Укажіть, коли відбувся ХХ з’їзд КПРС, під час якого М. Хрущов піддав критиці політику Й. Сталіна:

варіанти відповідей

а) 1956

б) 1953

в) 1954

г) 1957

Запитання 3

3. Визначте, коли було створено Українську робітничо-селянську спілку:

варіанти відповідей

а) 1961

б) 1959

в) 1957

г) 1956

Запитання 4

4. Укажіть, яку назву мала доповідь, з якою М. Хрущов виступав на ХХ з’їзді:

варіанти відповідей

а) «Про причини культу Й. Сталіна та його наслідки»

б) «Про культ особи та його наслідки»

в) «Про Сталінський культ та його наслідки»

г) «Про культ особи , його причини і наслідки для держави»

Запитання 5

5. Визначте якого року створено клуб творчої молоді «Сучасник» у Києві:

варіанти відповідей

а) 1959

б) 1960

в) 1961

г) 1962

Запитання 6

6. В якому році в Мюнхені вбили С. Бандеру:

варіанти відповідей

а) 1962

б) 1959

в) 1954

г) 1958

Запитання 7

7. Які з наведених фактів творчої біографії належать Василю Симоненку:

варіанти відповідей

а) поет, автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння»

б) письменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор»

в) публіцист, автор «самвидавської» праці «Лихо з розуму», головний редактор часопису «Український вісник»

г) письменник, літературознавець, автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація»

Запитання 8

8. Що було характерним для діяльності дисидентів УРСР:

варіанти відповідей

а) підготовка до збройного повстання

б) здійснення низки терористичних актів

в) викриття антигуманної суті комуністичного режиму

г) заклик до скасування депутатської недоторканості

Запитання 9

9. Засновник Української робітничо-селянської спілки:

варіанти відповідей

а) Л. Лук'яненко

б) В. Симоненко

в) Л. Танюк

г) І. Дзюба

Запитання 10

10. Вкажіть рік , коли О. Довженко опублікував статтю «Мистецтво живопису і сучасності»:

варіанти відповідей

а) 1954

б) 1955

в) 1956

г) 1957

Запитання 11

11. Зародження дисидентського руху відбувалось в період:

варіанти відповідей

а) «повоєнної відлиги»

б) «відлиги»

в) «застою»

г) «перебудови»

Запитання 12

12. У яких роках в українській науці описане нижче зрушення:

«В інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази»

варіанти відповідей

а) 1961

б) 1958 

в) 1962 

г) 1955 

Запитання 13

13.  Розвиток якої галузі промисловості Української РСР у 1950-1980-х рр.. пов'язаний з іменем конструктора О.К. Антонова:

варіанти відповідей

а) автомобілебудівної

б) суднобудівної

в) верстатобудівної

г) авіабудівної

Запитання 14

14. Вкажіть рік першого польоту людини в космос (Ю. Гагарін):

варіанти відповідей

а) 12 квітня 1960

б) 12 квітня 1958

в) 12 квітня 1961

г) 12 квітня 1962

Запитання 15

15. Сутність поняття «реабілітація»:

варіанти відповідей

а) виправдання, відновлення доброго імені несправедливо звинуваченої, зганьбленої чи засудженої особи

б) повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних полонених, направлених на примусові роботи, біженців

в) примусове, безоплатне вилучення державою для її потреб майна

г) надання більшої свободи, пом’якшення політичного режиму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест