Вступ. Клітини, тканини рослин та тварин.1 варіант

Додано: 22 вересня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 80 разів
34 запитання
Запитання 1

Укажіть найменшу складову організму рослини.

варіанти відповідей

орган

листок 

квітка

клітина

Запитання 2

За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?

варіанти відповідей

утворюють органічні речовини з неорганічних

дають потомство,

живляться готовими органічними речовинами

реагують на подразнення

Запитання 3

Тваринний світ вивчає:

варіанти відповідей

зоологія

мікробіологія

ботаніка

екологія.

Запитання 4

   Розвиток – це

варіанти відповідей

Поступове збільшення розмірів організму

Зміни у будові організму та його частин

 Здатність організмів реагувати на зміни умов середовища

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається

  Надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Запитання 5

Виберіть організми які здатні до гетеротрофного живлення

варіанти відповідей

тварини

рослини

гриби

бактерії

Запитання 6

Зміна положення організму чи його частин у просторі

варіанти відповідей

ріст

розвиток

рух

Запитання 7

Частина тіла, що має певну форму і будову, займає певне положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій - це

варіанти відповідей

тканина

орган

система

клітина

Запитання 8

Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система

варіанти відповідей

транспортна

секреторна

рефлекторна

видільна

Запитання 9

Виберіть органи, які належать до травної системи

варіанти відповідей

Шлунок

Легені

Стравохід

Кишечник

Нирки

Запитання 10

Особливостям епітеліальної тканини є:

варіанти відповідей

Майже не містить міжклітинної речовини

 Має велику кількість міжклітинної речовини

Вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

 Утворює скелет і м"язи

Виконує захисну і секреторну функції

Виконує функцію транспорту речовин

Запитання 11

Як називається нервова клітина?

варіанти відповідей

міоцит

остиоцит

нейроглія

 нейрон

Запитання 12

Укажіть на спільну ознаку між тваринами та рослинами:

варіанти відповідей

Необмежений ріст

Активний рух

Клітинна будова

Подібність тканин

Запитання 13

Найменшою структурно-функціональною одиницею організмів є:

варіанти відповідей

Молекула

Клітина

Тканина

Орган

Запитання 14

Накопичення енергії у вигляді молекул АТФ відбувається в ...

варіанти відповідей

Рибосомах

Лізосомах

Мітохондріях

Ядрі

Запитання 15

Головними складовими клітини є:

варіанти відповідей

Плазматична мембрана

Мітохондрія

Рибосома

Ядро

Цитоплазма

Комплекс Гольджі

Запитання 16

Забезпечують синтез білків в клітині ...

варіанти відповідей

мітохондрії

комплекс Гольджі

рибосоми

лізосоми

Запитання 17

Ззовні плазматичної мембрани клітини рослин. знаходиться:

варіанти відповідей

клітинна стінка

глікокалікс

оболонка

нічого

Запитання 18

Виберіть органи, які належать до кровоносної системи

варіанти відповідей

серце

шлунок

легені

артерії

нирки

капіляри

Запитання 19

Здійснює зв’язок організму з середовищем; забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію.

варіанти відповідей

М'язова тканина

  

Сполучна тканина

  

Нервова тканина

  Епітеліальна тканина

Запитання 20

Назвіть тканину, у якій багато міжклітинної речовини

варіанти відповідей

сполучна

епітеліальна

м"язова

нервова

Запитання 21

Вкажіть функцію епітеліальної тканини

варіанти відповідей

захисна

опорна

транспортна

регулює функції всього організму

Запитання 22

Яку функцію виконує в клітині ядро?

варіанти відповідей

транспорт речовин

збереження і передача спадкової інформації

захисну

енергетичну

Запитання 23

Яка органела забезпечує клітину енергією?

варіанти відповідей

ядро

ендоплазматична сітка

мітохондрія

комплекс Гольджі

Запитання 24

Скільки тканин є у тварин?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 25

Вкажіть функцію нервової тканини

варіанти відповідей

захисна

опорна

енергетична

регулює функції всього організму

Запитання 26

Виберіть тканини організму людини:

варіанти відповідей

епітеліальна

меристема

м'язова

паренхіма

провідна

сполучна

Запитання 27

Група клітин, що мають спільне походження, подібні за будовою та виконуваними функціями.

варіанти відповідей

орган

клітина

система органів

організм

тканина

Запитання 28

частина тіла яка займає певне положення та виконує певні функції

варіанти відповідей

орган

клітина

система органів

організм

тканина

Запитання 29

 Дихання – це:  

варіанти відповідей

Зміни у будові організму та його частин.

 Здатність організмів реагувати на зміни умов середовища

Поглинання кисню та виділення вуглекислого газу

Надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Поглинання вуглекислого газу та виділення кисню

Запитання 30

За якою ознакою рослини відрізняються від тварин?

варіанти відповідей

утворюють органічні речовини з неорганічних

дають потомство,

живляться готовими органічними речовинами

реагують на подразнення

Запитання 31

Укажіть найменшу складову організму тварини.

варіанти відповідей

орган

листок 

квітка

клітина

Запитання 32

Які організмам необхідний кисень для дихання?

варіанти відповідей

Віруси 

Тварини

Рослини

Гриби

Запитання 33

Виберіть організми які здатні до автотрофного живлення

варіанти відповідей

тварини

рослини

гриби

бактерії

Запитання 34

Виберіть тканини організму рослини

варіанти відповідей

епітеліальна

твірна

м'язова

основна

провідна

сполучна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест