17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Вступний тест НВК Софія

Додано: 6 червня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 9 разів
10 запитань
Запитання 1

Обчисліть значення виразу ↑ :

варіанти відповідей

2

4

1

8

Запитання 2

Якому многочлену дорівнює вираз ↑ :

варіанти відповідей
Запитання 3

Перетворіть у многочлен вираз ↑

варіанти відповідей
Запитання 4

Через яку з даних точок проходить графік рівняння 5x+4y = 20

варіанти відповідей

A (-4;0)

B (3;1)

C (0;5)

D (2;3)

Запитання 5

Розкладіть на множники многочлен ↑

варіанти відповідей

32a-33a4

3a(3-3a3)

9a(1-3a3)

9(a-3a4)

Запитання 6

Знайдіть корінь рівняння (x-4)(x-6)-(x-2)(x+2) = −2

варіанти відповідей

x = −30

x = − 3

x = 3

x = 30

Запитання 7

Розв'яжіть систему рівняннь ↑:

варіанти відповідей

A (1;4)

B (4;5)

C (1;5)

D (4;1)

Запитання 8

Побудуйте графік функції y = 4 − 2x. Користуючись побудовоним графіком, установіть, при яких значеннях аргументу функція набуває від'ємних значень.

( Розв'язок на листку)

варіанти відповідей

при y < 0 → x < 2

при y < 0 → x >2

при y < 0 → x > 0

при y < 0 → x < 0

Запитання 9

Маса 2 злитків олова і 5 злитків свинцю становить 33 кг, а маса 6 злитків олова і 2 злитків свинцю - 34 кг. Яка маса одного злитка олова і яка маса одного злитку свинцю ?

варіанти відповідей

Олово-3 кг, свинець-8 кг

Олово- 5 кг, свинець- 4 кг

Олово- 4 кг, свинець- 5 кг

Олово- 6 кг, свинець- 4 кг

Запитання 10

Якого найменшого значення набуває і при якому значенні змінної набуває вираз x2− 4x − 5 ? (Розв'язок на листку)

варіанти відповідей

при x = −5

при x = 2

при х =0

при х = −2