Вступний тест НВК Софія

Додано: 11 червня 2019
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 48 разів
18 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює третина однієї другої?

варіанти відповідей

1/3

1/6

1/4

1/12

Запитання 2

Яке число позначено на координатній прямій буквою a?

варіанти відповідей

3

Запитання 3

.

варіанти відповідей
Запитання 4

Областю визначення якої функції є проміжок (-∞;4)?

варіанти відповідей
Запитання 5

Яка з послідовностей є геометричною прогресією?

варіанти відповідей

4; 8; 12; 16

10; 20; 30; 40

5; 6; 8; 11

7; 14; 28; 56

Запитання 6

У кожному під'їзді на кожному поверсі 9-поверхового будинку розташовано по 6 квартир. У якому під'їзді знаходиться квартира №176?

варіанти відповідей

у другому

у третьому

у четвертому

у п'ятому

Запитання 7

На рисунку зображено графік лінійної функції y=kx+b. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

k>0, b>0

k<0, b<0

k<0, b>0

k>0, b<0

Запитання 8

Укажіть хибне твердження

варіанти відповідей

синус кута трикутника може дорівнювати 1

синус кута трикутника може дорівнювати 0

синус будь-якого кута, відмінного від прямого, менший від синуса прямого кута

косинус розгорнутого кута менший від косинуса будь-якого кута, відмінного від розгорнутого

Запитання 9

Якою є множина розв'язків нерівності x2<x?

варіанти відповідей

(-∞;1]

(-∞;1)

(-∞;0)∪(1;+∞)

(0;1)

Запитання 10

Точка знаходиться на відстані 4 см від прямої а. З цієї точки до прямої проведено похилу, яка утворює з прямою кут 45о. Знайдіть проекцію цієї похилої на пряму а.

варіанти відповідей

8 см

4√2 см

4 см

2 см

Запитання 11

Хорди АВ і ВС кола, зображеного на рисунку, рівні і дорівнюють радіусу кола. Чому дорівнює кут АВС?

варіанти відповідей

120о

150о

160о

залежить від радіуса кола

Запитання 12

Обчисліть модуль вектора

варіанти відповідей

√5

√13

5

1

Запитання 13

Розв'яжіть рівняння та вкажіть його корені.

варіанти відповідей

-2; 0; 2

-3; -2; 2

0; 2; 3

-2; 2; 3

Запитання 14

Знайдіть добуток (2,6⋅103)⋅(4,5⋅10-8) і запишіть результат в стандартному вигляді.

варіанти відповідей

11,7⋅10-4

1,17⋅10-2

1,17⋅10-4

11,7⋅10-2

Запитання 15

Корені х1 і х2 рівняння х2-4x+b=0 задовольняють умову 1+3х2=5. Знайдіть значення b

варіанти відповідей

-20

-21

-15

21

Запитання 16

Спростіть вираз і вкажіть відповідь.

варіанти відповідей
Запитання 17

Продовження бічних сторін АВ і CD трапеції ABCD перетинаються в точці F, AF:BF=3:7, AD - більша основа трапеції. Різниця основ трапеції дорівнює 6 см. Знайдіть основу AD.

варіанти відповідей

14 см

20 см

42 см

10 см

Запитання 18

Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку В (3√3; 8) і утворює з додатним напрямом осі абсцис 30о.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест