18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Вступний тест з історії України

Додано: 17 серпня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

До складу яких держав входили українські землі наприкінці ХVІІІ ст.?

варіанти відповідей

Пруссія

Річ Посполита

Австрія

Франція

Росія

Запитання 2

Виберіть правильне твердження:

Наприкінці ХVІІІст.:

варіанти відповідей

Річ Посполита продовжувала гнобити більшу частину України

  в Україні продовжувався розвиток самобутньої політичної форми – Гетьманщини

 Російська імперія ліквідувала усі залишки української державності; 

 

Запитання 3

Українське національне відродження розпочалось:

варіанти відповідей

 на Слобожанщині

в Москві

 на Правобережжі

на території Західної України

Запитання 4

З даного переліку виберіть портрет діяча, з якого розпочалось українське національне відродження

варіанти відповідей
Запитання 5

  Інтереси українства на Західній Україні відстоювала:

варіанти відповідей

українська греко-католицька церква

  українська православна церква 

католицька церква

Запитання 6

Харківський університет було засновано:

варіанти відповідей

1800 р.

1805 р.

1825 р.

Запитання 7

Панівним в архітектурі першої половини ХІХ ст. був стиль:

варіанти відповідей

романтизм

барокко

класицизм

конструктивізм

Запитання 8

УКАЖІТЬ ІМ’Я ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИ, ПРО ЯКУ ЙДЕТЬСЯ: Хлопець був роботящий, але непокірний. Поміщик віддав його на 25 років до царської армії. Проте він втік і згодом очолив ватагу кріпаків, що нападала на маєтки панів. Протягом 23 років боротьби повстанські загони здійснили понад 1 тис. нападів на поміщицькі маєтки. Захоплені у поміщиків гроші та майно роздали селянській бідноті.

варіанти відповідей

Й.Гладкий

О.Довбиш

У.Кармелюк

Запитання 9

''РУСЬКОЮ ТРІЙЦЕЮ'' називали :

варіанти відповідей

український альманах, який вийшов у Будапешті в 1837 році

троє товаришів-учнів греко-католицької семінарії у Львові

таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського університету

Запитання 10

Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності?«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. …при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян… Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. …правило “Мета виправдовує засоби” визнається безбожним».

варіанти відповідей

Південне товариство декабристів

Головна руська рада

Кирило-Мефодіївське братство

Руська трійця

Запитання 11

І.Франко був одним із засновників і керівників:

варіанти відповідей

Русько-української радикальної партії(РУРП)

Української соціал-демократичної партії(УСДП)

Української національно-демократичної партії(УНДП)

Запитання 12

У 1901-1944рр. митрополитом Української греко-католицької церкви був:

варіанти відповідей

С.Сембратович

Й.Сліпий

А.Шептицький

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест